Til innholdet

Prosjektnummer

901427

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901427
Status: Pågår
Startdato: 01.11.2017
Sluttdato: 01.06.2022

FiskInfo: Fase 3 – Helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: Fase 3

FiskInfo fase 3 vil utnytte datatjenestene i FiskInfo-plattformen til beslutningsstøtte og kunnskapsforvaltning i fiskeri. Tjenesten sammenstiller og visualiserer fangst, vær, klima og geografisk informasjon i et interaktivt brukergrensesnitt på datamaskin og bærbare terminaler. Dette prosjektet omfatter ny funksjonalitet for FiskInfo-plattformen som skal gjennomføres i samarbeid med Dualog, Kongsberg Maritime og BarentsWatch.

Nye tjenester er:
• SnapFish: Løsning for deling av øyeblikksdata av ekkolodd mellom fartøy via FiskInfo.
• FiskInfo-app for iOS (iPhone/iPad) – oppgradering til samme funksjonalitet som Android-app.
• Løsning for fangstanalyse med sammenstilling og visualisering av delte fartøydata på FiskInfo-portal.
• Fangst på kjøl: Visning av nær sanntidsinformasjon om estimert fangst (DCA-meldinger).
Å utnytte datatjenestene i FiskInfo-plattformen til beslutningsstøtte og kunnskapsforvaltning i fiskeri.

Måloppnåelse vurderes gjennom en sluttevaluering på tokt der
• to fartøy deler øyeblikksdata fra ekkolodd via SnapFish.
• skipper bruker iOS-app for å rapportere redskap inn/ut.
• skipper bruker fangstanalyse for å planlegge fiskeri.
• skipper bruker fangst på kjøl for å planlegge fiskeri.
Fangstanalyse og fangst på kjøl vil bidra til at fiskefartøy får et bedre grunnlag for beslutning om fiskested og tidspunkt basert på analyse av store mengder historiske data og nær sanntidsinformasjon om fanget fisk.

Forventet nytteverdi er:
• Bedre informasjonsgrunnlag for beslutninger om fisker.
• Økt interesse for sammenhenger mellom fangst og andre parametere.
• Mer effektiv bruk av ressurser.
 
iOS- og Android-app vil forenkle rutiner for rapportering av satt, halt og eventuelt tapt redskap. Det forventes at kvaliteten på Kystvaktsentralens datagrunnlag forbedres.
Arbeidet vil utføres i perioden november 2017 til juni 2019 og er delt inn i fire arbeidspakker (AP-er).
 
Tjenestene har varierende grad av kompleksitet, og man søker å realisere tjenestene med høyest kostnad/nytte-verdi først. Dette prioriteres i samarbeid med styringsgruppen og samarbeidspartnere.
 
AP 1 
Levere tjenesten SnapFish i FiskInfo. Fungerer med SIMRAD EK ekkolodd og brukere av FiskInfo.

AP 2 
Levere en iOS-versjon av FiskInfo-app tilsvarende Android-versjon fra FiskInfo fase 2.

AP 3
Fangstanalyse: Utvikle og installere en interaktiv visualiseringsplattform på FiskInfo som gir fiskere tilgang til historisk fangstinformasjon sammenstilt med miljø- og klimadata.

AP 4
Fangst på kjøl: Integrere informasjon om daglig fangst (DCA-meldinger) på et overordnet nivå og gjøre dette tilgjengelig for brukere av FiskInfo.
Arbeidet vil utføres som eksplorativ utvikling med hyppig brukerkontakt for krav og evaluering.

Prosjektorganisering
Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF (prosjektleder), Dualog, Kongsberg Maritime og BarentsWatch med følgende oppgavefordeling:
• SINTEF stiller med et tverrfaglig team med kompetanse innen informatikk, fiskeri og reguleringsteknikk.
• Dualog i Tromsø vil stille med kompetanse innen informatikk, fiskeri, kommunikasjonsteknologi og fangstrapportering.
• Kongsberg Maritime stiller med spisskompetanse på programmering av SIMRAD EK ekkolodd og preprosessering av hydroakustiske data.
• BarentsWatch stiller med et utviklingsteam med kompetanse innen interaksjonsdesign, database og GIS. BarentsWatch eier og drifter FiskInfo-plattformen og tilbyr et utviklings- og driftsmiljø for FiskInfo tjenester.
Prosjektet vil presentere resultatene på relevante konferanser som LofotFishing og Nor-Fishing (2017). I tillegg vil prosjektet være synlig i næringskanaler som FiskeribladetFiskaren og Kyst&Fjord.

Forskningsresultatene vil publiseres i akademiske konferanser og presenteres i Gemini (www.gemini.no).
keyboard_arrow_up