Til innholdet

Prosjektnummer

901355

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901355
Status: Pågår
Startdato: 10.01.2019
Sluttdato: 15.06.2022

Nedskalering av sekkeutløser: Implementering av fangstbegrensningssystemet i snurrevad

Gjennom prosjektet​ “​Fangstkontroll i snurrevad: Hovedprosjekt” (FHF-900865)​ har man utviklet et fangstbegrensningssystem som sikrer at en ikke får for store hal. Fangstbegrensningssystemet er per i dag beskrevet i utøvelsesforskriften, men er i liten grad implementert. Samtidig som mange båter har brukt fangstbegrensningssystemet med gode resultater, er det en del som har hatt problemer med å få tilfredsstillende resultater.

Håndteringsmessig har det vært en ulempe å måtte åpne for den overknytte sekken ved skutesiden og slippe fangsten bak i hovedsekken for ombordtaking. Prosjektet ble derfor utvidet for å arbeide med utvikling av en automatisk sekkeåpner i samarbeid med teknologifirmaet Fosstech. Når utløseren åpner overknytingen på sekken går fisken bakover, spaltene på fangstbegrensningen lukkes når trykket på sekken letter og fangsten siger bakover. Derved reduseres fare for å miste fisk ut gjennom fangstbegrensningssystemet i overflaten. Sekken tømmes deretter på vanlig vis. Sekkeutløseren fungerer greit for de største fartøyene i snurrevadflåten, men er uegnet for de minste. Det er derfor behov for å nedskalere størrelsen slik at den går gjennom kraftblokk/ triplex også på de mindre fartøyene.
​Å ​implementere fangstbegrensningssystemet i snurrevadflåten.

Delmål
• Å utvikle en nedskalert sekkeutløser egnet for den mindre/ minste snurrevadflåten.
• Å implementere fangstbegrensningssystemet gjennom praktisk opplæring av fiskere og redskapsindustri.
​Dersom man kan begrense og regulere fangstmengde oppad under snurrevadfiske vil en på lenger sikt gjøre dette fisket mer ressursvennlig med jevnere fangster, bedre kvalitet og forbedret HMS (helse, miljø og sikkerhet), spesielt for de minste fartøyene. Fisken får også bedre plass i sekken som følge av utløseren, noe som antakelig resulterer i bedre overlevelse og dermed bedret grunnlag for levendelagring.
Det skal utarbeides en kravspesifikasjon for sekkeutløser i samarbeid med snurrevadfiskere fra den mindre flåten. Deretter vil en søke mulige utviklere som kan bidra til å utvikle en nedskalert sekkeutløser i tråd med kravspesifikasjonene. Pris per enhet vil også være et viktig moment.

Implementering vil skje i samarbeid med Fiskeridirektoratet, relevant redskapsindustri, Havforskningsinstituttet (HI) og snurrevadfiskere. Representanter fra HI og Fiskeridirektoratet vil reise til 4–5 fiskerihavner, hvor oppsett av fangstbegrensningssystem for optimal funksjonalitet vil bli gjennomtått i samarbeid med redskapsindustrien.

Fangstbegrensningssystemer vil bli filmet, med vekt på å observere problemer som oppstår og hvordan de best kan løses.

Videomaterialet og eksempler fra fiskere vil bli brukt for å lage undervisningsvideo og en kort manual.
Formidling skal skje gjennom praktisk opplæring og implementering, en kortfattet manual, samt video fra undervannsopptak som blir tilgjengelig på nett.
keyboard_arrow_up