Til innholdet

Prosjektnummer

901355

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901355
Status: Avsluttet
Startdato: 10.01.2019
Sluttdato: 20.12.2022

Nedskalering av sekkeutløser: Implementering av fangstbegrensningssystemet i snurrevad

Det er utviklet teknologi for sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten som vil bedre fangstkontrollen
• Utløseren fra Stenevik er en funksjonell utløser. Den har noen konstrukjsonsmessige svakheter. Man mener likevel at utløserens utforming lett kan forbedres.
• Utløseren fra Uwitec tok inn vann og ble ødelagt i første hal. Enhetens utforming er ikke egnet for å bruke i snurrevadfiske.
• Utfordringer med bruk av fangstbegrensning relateres i all hovedsak til avvik fra teknisk beskrivelse av systemet. Først og fremst er det bruk av sekkeforlengelser som har skapt problemer.

En video om prosjektet er tilgjengelig på YouTube® her.
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
I dette prosjektet ble to versjoner av sekkeutløsere testet; fra Stenevik produktutvikling og Uwitec.

Stenevik har utviklet en liten mekanisk utløserprototype som har fungert tilfredsstillende, men har noen konstruksjonsmessige svakheter. Prototypen må bygges litt kraftigere men det antas at den krever kun mindre modifikasjoner for å kunne brukes.

Utløseren fra Uwitec tok inn vann og ble ødelagt. Forutsatt at lekkasjen kan forebygges antas det at med ombygging, nedskalering og innkapsling i en slagfast kappe vil denne også kunne bygges om til en funksjonell enhet. Det krever imidlertid en del utviklingsarbeid.

Det ble avholdt to arbeidsmøter med fiskere og redskapsleverandører for å diskutere tekniske installasjoner og bruk av fangstbegrensningssystem.

Video
Det ble også produsert en kort video for å illustrere oppbygging av fangstbegrensningssystem og typiske feil ved konstruksjon av systemet. Den er tilgjengelig på YouTube® her.
​Resultatene bidrar et stykke på vei til å kunne tilby den mindre snurrrevadflåten en alternativ sekkeutløser, med en teknologi som gjør det enklere å håndtere fangstbegrensningssystem for snurrevadflåten, samt bidrar til at fisken får bedre kvalitet.
Gjennom prosjektet​ “​Fangstkontroll i snurrevad: Hovedprosjekt” (FHF-900865)​ har man utviklet et fangstbegrensningssystem som sikrer at en ikke får for store hal. Fangstbegrensningssystemet er per i dag beskrevet i utøvelsesforskriften, men er i liten grad implementert. Samtidig som mange båter har brukt fangstbegrensningssystemet med gode resultater, er det en del som har hatt problemer med å få tilfredsstillende resultater.

Håndteringsmessig har det vært en ulempe å måtte åpne for den overknytte sekken ved skutesiden og slippe fangsten bak i hovedsekken for ombordtaking. Prosjektet ble derfor utvidet for å arbeide med utvikling av en automatisk sekkeåpner i samarbeid med teknologifirmaet Fosstech. Når utløseren åpner overknytingen på sekken går fisken bakover, spaltene på fangstbegrensningen lukkes når trykket på sekken letter og fangsten siger bakover. Derved reduseres fare for å miste fisk ut gjennom fangstbegrensningssystemet i overflaten. Sekken tømmes deretter på vanlig vis. Sekkeutløseren fungerer greit for de største fartøyene i snurrevadflåten, men er uegnet for de minste. Det er derfor behov for å nedskalere størrelsen slik at den går gjennom kraftblokk/ triplex også på de mindre fartøyene.
​Å ​implementere fangstbegrensningssystemet i snurrevadflåten.

Delmål
• Å utvikle en nedskalert sekkeutløser egnet for den mindre/ minste snurrevadflåten.
• Å implementere fangstbegrensningssystemet gjennom praktisk opplæring av fiskere og redskapsindustri.
​Dersom man kan begrense og regulere fangstmengde oppad under snurrevadfiske vil en på lenger sikt gjøre dette fisket mer ressursvennlig med jevnere fangster, bedre kvalitet og forbedret HMS (helse, miljø og sikkerhet), spesielt for de minste fartøyene. Fisken får også bedre plass i sekken som følge av utløseren, noe som antakelig resulterer i bedre overlevelse og dermed bedret grunnlag for levendelagring.
Det skal utarbeides en kravspesifikasjon for sekkeutløser i samarbeid med snurrevadfiskere fra den mindre flåten. Deretter vil en søke mulige utviklere som kan bidra til å utvikle en nedskalert sekkeutløser i tråd med kravspesifikasjonene. Pris per enhet vil også være et viktig moment.

Implementering vil skje i samarbeid med Fiskeridirektoratet, relevant redskapsindustri, Havforskningsinstituttet (HI) og snurrevadfiskere. Representanter fra HI og Fiskeridirektoratet vil reise til 4–5 fiskerihavner, hvor oppsett av fangstbegrensningssystem for optimal funksjonalitet vil bli gjennomtått i samarbeid med redskapsindustrien.

Fangstbegrensningssystemer vil bli filmet, med vekt på å observere problemer som oppstår og hvordan de best kan løses.

Videomaterialet og eksempler fra fiskere vil bli brukt for å lage undervisningsvideo og en kort manual.
Formidling skal skje gjennom praktisk opplæring og implementering, en kortfattet manual, samt video fra undervannsopptak som blir tilgjengelig på nett.
keyboard_arrow_up