Til innholdet

Prosjektnummer

901922

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901922
Status: Pågår
Startdato: 15.02.2024
Sluttdato: 30.09.2024

Organisere gjennomgang for å se på utnyttelse av eksisterende maskin utviklet til sperring av tørrfisk

Innledende møter mellom FHF, tørrfiskbedrifter og leverandørindustri i løpet av 2023, viser at automatiseringsprosessen knyttet til sperring og hodetreing ikke er løst. Det er behov for flere arbeidsmøter med utvikleren og leverandørindustri i samarbeid med tørrfisknæringen for å gjennomføre en kunnskapsoverføring, slik at lokal leverandør kan vurdere i etterkant om det er mulig å satse i et utviklingsløp videre.

FHF har finansiert flere prosjekter over flere år for automatisering av sperreprosessen:
• “Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon: Sluttføring (fase 2)” (FHF-901311)
“Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon: Videreføring (fase 1)” (FHF-901195)
• “Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon” (FHF-901043)
“Automatisering av sperreprosessen” (FHF-900753)

Likevel, det er fortsatt en del utfordringer som gjør at teknologien ikke er tatt i bruk. Utvikling av teknologi for automatisk treing av fiskehoder til tørking er ikke løst, da det har vist seg å være en meget komplisert oppgave, jf. prosjektet “Automatisk treing av fiskehoder til tørking (FHF-901273). Spesielt utfordringer knyttet til innmating, griping og variasjoner av hodestørrelse gjør at kapasitet ikke er tilfredsstillende.

Det er behov for flere lukkede arbeidsmøter hvor det presenteres løsninger utarbeidet av utvikleren Bacco AS. Basert på dokumentert erfaring skal det diskuteres konkrete tiltak og synergier, veikart og vurdering av videre arbeid i etterkant av arbeidsmøter.
Hovedmål
Å koordinere flere fysiske arbeidsmøter mellom leverandørindustrien og tørrfisknæringen.

Delmål
• Å sammenstille kunnskap og erfaring fra tidligere utviklingsløp: Sperring og hodetreing.
• Å definere realistiske kravspesifikasjoner: stabilitet, kapasitet, HMS, logistikk, effektivitet i prosesser, enklere system, etc.
• Å anbefale konkrete tiltak ut fra diskusjoner.
• Å vurdere markedspotensial, mulighet til videre utvikling, utarbeide veikart og mulighet for oppskalering.
Den innsamlede og dokumenterte kunnskapen vil vise muligheter for konkrete tiltak og løsninger, og har meget stor betydning for en eventuell satsing for lokal leverandør. Under disse møtene vil nøkkelpersonell få en større forståelse av hvordan prosessene kan fungere og få en bekreftelse eller avkreftelse på om nye investeringer kan være på rett vei.
Melbu System AS skal organisere og gjennomføre 2 til 3 samlinger for involverte parter. Mulige møtesteder vil være: Hovden i Bø, Melbu, Sund/Ramberg og Røst. Se for øvrig delmål under Resultatmål, over.

Involverte prosjektdeltakere vil være  Melbu Systems As, Bacco AS, Havfront AS, Sufi AS, John Greger AS, Glea AS, Br Berg AS, Myre Fiskemottak avd Gimsøy, Røst Sjømat AS og Hovden Fiskeindustri AS.
​Resultatene oppsummeres i presentasjonsformat (Powerpoint®).
keyboard_arrow_up