Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1824 prosjekter

Prosjektnr: 252064
Varighet: 2004 - 2007
Status: Avsluttet

Omega-3 oljer fra norske råvarer

Prosjektnr: 252044
Varighet: 2004 - 2005
Status: Avsluttet

Utvikling marked proteinhydrolysater og oljer

Prosjektnr: 252024
Varighet: 2001 - 2007
Status: Avsluttet

Dokumentasjon marine ingredienser fra biprodukter

Prosjektnr: 252013
Varighet: 2004 - 2008
Status: Avsluttet

Klinisk dokumentasjon av fiskeprotein som kosttilskudd

Prosjektnr: 251064
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Tilrettelegging og koordinering lokal produksjon biprodukter

Prosjektnr: 251044
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Effektiv sløying snurrevadflåten

Prosjektnr: 251034
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Internasjonalt marked marine ingredienser - oppdatering

Prosjektnr: 251024
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

RUBIN-konferansen 2007

Prosjektnr: 242082
Varighet: 2007 - 2009
Status: Avsluttet

Modeling disease dispersal in marine fish aquaculture in Norwegian coastal areas: Contributions to new concept of area management (AREAPATHOGEN)

Oppdrettsnæringen er en av Norges største eksportnæringer, og de siste årene har verdien av oppdrettsfisk passert verdien av fangst fra tradisjonelt fiskeri. Smittsomme sykdommer blant oppdrettsfisk utgjør en konstant trussel mot næringen, både av økologiske grunner fordi sm ...
keyboard_arrow_up