Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2153 treff

Prosjektnr: 901928
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kvalitetsfeil på tørrfisk ved kulde

Det er i overkant av 30 tørrfiskprodusenter i Norge, hvor de aller fleste er lokalisert i regionene Lofoten og Vesterålen i Nordland. Tørrfisken har lange tradisjoner i Nord-Norge og er viktig for flere lokalsamfunn langs kysten, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir. D ...
Prosjektnr: 901922
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Organisere gjennomgang for å se på utnyttelse av eksisterende maskin utviklet til sperring av tørrfisk

Den innsamlede og dokumenterte kunnskapen vil vise muligheter for konkrete tiltak og løsninger, og har meget stor betydning for en eventuell satsing for lokal leverandør. Under disse møtene vil nøkkelpersonell få en større forståelse av hvordan prosessene kan fungere og ...
Prosjektnr: 901925
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kartlegging av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg (PROGRESS)

Kartleggingen muliggjør økt utnyttelse av verdifull biomasse, også til humant konsum. Resultatet som fremkommer, vil være viktig som beslutningsstøtte for å øke råstoffutnyttelsen og redusere matsvinn.  Dersom organisk materiale tas ut fra delstrømmene på riktig tidspunkt, o ...
Prosjektnr: 901937
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Digitale verktøy for sikker identifisering av rømt og vill laksefisk (ldentiFisk)

​Prosjektet vil først og fremst gi en raskere og mer presis identifikasjon av rømt laksefisk som observeres i elv eller sjø. Modellen skal også kunne brukes ved videovervåking i elv, og på den måten gi effektivisert og mer presis overvåkning av oppvandrende fisk. Prosje ...
Prosjektnr: 901902
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk sett i forhold til andre påvirkningskilder på områdenivå (MetoMilo)

​Resultatene fra prosjektet vil først og fremst bidra til en mer målrettet forvaltning, og dermed indirekte ha stor næringsnytte. Verktøy og metoder som kan identifisere ulike aktiviteters/virksomheters bidrag til miljøstatus vil gi et bedre grunnlag for å sammenligne og vurdere ...
Prosjektnr: 901901
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sterilisering av atlantisk laks med Deadend-nanostoffer og -antisens

​Måloppnåelse vil resultere i en praktisk og pålitelig metode for storskala sterilisering og kommersialisering. Ingen arvelige endringer vil innebære høy biosikkerhet. Sterilitet ved fjerning av kimcellene vil ikke påvirke andre produksjonsegenskaper. 
Prosjektnr: 901896
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bestemmelse av restholdbarhet ved bruk av hyperspektral avbildning

​Ved å integrere hyperspektral avbildning i sine eksisterende prosesser, kan sjømatprodusenter og distributører få sanntidsinnsikt i ferskheten og kvaliteten på produktene sine. Dette muliggjør mer presis lagerstyring, reduserer matsvinn og forbedrer produktsikkerheten. Leverandø ...
Prosjektnr: 901913
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Effekt av inntak av ketolinsyre i en dyremodell for Alzheimers sykdom (CetoPlus)

CetoPlus-prosjektet vil gi en uavhengig vurdering av den mulige effekten av inntak av ketolinsyre på Alzheimers sykdom ved bruk av en modellorganisme. Prosjektet vil ha bred nytte ovenfor interessenter, inkludert fiske/krilloljeprodusenter, og viktigst av alt ovenfor Alzheimerpas ...
Prosjektnr: 901757
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Digital implementering av plastdirektivet (EUs direktiv 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter), for plastholdig utstyr i akvakulturmarkedet

Løsningen vil legge grunnlag for god samhandling med myndighetene for økt innsamling, gjenbruk og materialgjenvinning som ledd i målet om en sirkulær økonomi.  Med denne løsningen vil aktørene i verdikjeden ligge i forkant av myndighetene sine krav, med et system som er ...
Prosjektnr: 901910
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av et diagnoseverktøy for gjelleskader fra nesledyr/ Development of a gill health diagnostic tool for cnidarian injuries (HydroDetect)

​På kort sikt vil analysemetoden kunne utvikles til et verktøy for tidlig varsling og diagnostisering til kvantifisering av risiko for gjellehelse relatert til notvask, en av de vanligste operasjonene ved oppdrettsanlegg. Metoden vil også kunne anvendes til vurdering av hvorvi ...
keyboard_arrow_up