Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 89 prosjekter

Prosjektnr: 901545
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Rensing av prosessvann i lakseslakterier

​Laks transporteres i vann, utblødes og kjøles i store tanker med anlegg for nedkjøling av sjøvann (RSW) i lakseslakteriene. Det er gjort forsøk som viser at kontroll på prosess og vannmiljøet i slike anlegg kan redusere bakterienivået i laksen betydelig. I dagens industrioppsett ...
Prosjektnr: 901512
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Elektrisk avliving av laks (ELAV)

Slakting om bord i fartøy kan bli mer vanlig og dette er en måte å behandle slaktefisk som samsvarer med næringen sin målsetting om å sikre en smittefri håndtering av slaktefisk. Det er viktig å ivareta fiskevelferd i alle operasjoner, også for fisk som sorteres ut på grunn av uk ...
Prosjektnr: 901501
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Røde flekker og overgang til svarte flekker i laksefilet

Dette prosjektet er en oppfølging av prosjektet “Avklaring av PRV-viruset sin rolle i utvikling av røde og mørke flekker i laksefilét”​ (FHF-901221), der målet var å kartlegge Piscine orthoreovirus PRV sin betydning for utvikling av svarte flekker. I dette prosjektet ble utviklin ...
Prosjektnr: 901492
Varighet: 2018 - 2019
Status: Avsluttet

Kartlegging av forekomst av Listeria monocytogenes i sjø

Ved slakteriene har ​ein erfaring for at ein kan finne Listeria monocytogenes på laks i merd i sjø. I Marine Harvest Canada har ein i fleire år rutinemessig svabra fisk i merd før pumping i slaktebåt, og det viser seg at rundt 25 % av desse prøvene er positive. Graden av påvisnin ...
Prosjektnr: 901491
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Genetiske parametere for slaktekvalitetsegenskaper målt på levende eller hel Atlantisk laks/ Genetic parameters of slaughter quality traits measured on whole or live Atlantic salmon (CompleteSCAN)

Nøyaktige, effektive og objektive målinger kreves for å forbedre egenskaper ved selektiv avl eller praktisk oppdrett. Systematisk genetisk forbedringsarbeid i Atlantisk laks har vært en hjørnestein i utviklingen av norsk akvakultur. I dag er avlsprogrammene basert på store gruppe ...
Prosjektnr: 901487
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Mørke flekker i laksefilet: Årsak til dannelse og tiltak som hemmer utvikling (EX-spot)

Laksenæringen rangerer mørke filetflekker som det viktigste kvalitetsavviket som må løses i fremtiden. Tapet som bedriftene rapporterer er 5 % for små flekker (2–​3 cm), mens større flekker representerer et økonomisk tap på 30–100 %. Mørke filetflekker er et problem som FHFs Hand ...
Prosjektnr: 901474
Varighet: 2018 - 2019
Status: Avsluttet

Verifikasjon av algoritmer for biometrisk identifikasjon av lakseindivider (SalmID)

Hos lakseslakterier er det ønske om fleksibilitet når det gjelder hvor kvalitetsgradering skal gjøres, basert på ytre trekk og annet. For å spore laksen på individnivå gjennom slakteriet, f.eks. før og etter skylletank, hvor laksen samles i bulk, er det ønskelig med tagging som e ...
Prosjektnr: 901441
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Oksidativt stress, vårdropp i pigmentering og produksjonslidelser hos laks

I lakseoppdrett opplever man noen ganger en reduksjon i pigmentering av fileten i forbindelse med økt vekst i vårsesongen når temperatur og daglengde øker. I ARRAINA-prosjektet fant NIFES økt oksidativ status i fisk analysert i juni. Påvist med høyere TBARS (analys ...
Prosjektnr: 901406
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Fagmøte om melanin i laksefilet

Prosjektnr: 901400
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Slakting av laks: Utvikling av ny teknologi for håndtering av slaktefisk (STRESSLESS)

Næringen etterspør en bedre løsning på håndtering av slaktemoden laks for å bedre kvaliteten på ferdigprodukter til forbruker. Derved forbedres konkurransekraften til næringen. Det er forsket over mange år på hvordan slaktefisken best kan håndteres for å sikre best mulig kvalitet ...
keyboard_arrow_up