Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 101 prosjekter

Prosjektnr: 901763
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks og ørretslakterier

​Havbruksnæringen benytter i dag store mengder fersk- og sjøvann under produksjon. HL.Skjong AS mener å ha forslag til løsning på en teknologi som kan bidra til å redusere vann- og energiforbruk, gjenvinning av verdifull biomasse, samt redusere kjemikalieforbruk ved rensing av pr ...
Prosjektnr: 901745
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging pigmentering

​Det er en utbredt oppfatning at fargen i filet til norsk oppdrettslaks har blitt dårligere i løpet av de siste 10 årene. For 10 år siden kunne man oppnå 7 ppm astaxanthin i laksemuskel, mens i dag ligger man oftest nærmere 6 ppm. Samtidig har nivået av astaxanthin i fôret økt fr ...
Prosjektnr: 901737
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

​Skinn som løsner fra fileten er et problem som kjøpere av oppdrettet laks og ørret rapporterer om. Problemet er vanskelig å fange opp før salg, ettersom fisken har normalt utseende ved slakt. Risikoen for å oppleve problemer med skinn som løsner synes å inneha en sesongkomponent ...
Prosjektnr: 901708
Varighet: 2021 - 2026
Status: Pågår

Kartlegging av mørke flekker i laksefilet

Mørke flekker i laksefilet er et stort og kostnadskrevende kvalitetsproblem for norsk oppdrettsnæring, der ca. hver 7. fisk har noen form for mørk misfarging i filet. Mindre flekker kan skjæres bort uten å påvirke kvaliteten til fileten nevneverdig, mens fileter med større flekke ...
Prosjektnr: 901683
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Måling av tekstur på laks – metodeutvikling ved bruk av spektroskopi

​Kvalitet og tekstur på laks er en sammensatt problemstillingKvalitet vurderes ut fra flere egenskaper; farge, fettinnhold, næringsinnhold, lukt og smak. Også fiskemuskelens strukturelle egenskaper, uttrykt ved parametere som fasthet-mykhet, elastisitet og spalting, er sentr ...
Prosjektnr: 901635
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Nye metoder for bedre holdbarhet og miljøvennlig transport av lakseprodukter

​Norsk laks er en suksess innen internasjonal sjømatnæring, og blir distribuert over store deler av verden. Avstanden og betalingsviljen til deler av markedet er så stor at det er tatt i bruk fly for å kunne tilby fersk laks av god kvalitet til de fjerneste markedene. I 2019 ble ...
Prosjektnr: 901623
Varighet: 2020 - 2023
Status: Pågår

Diettfaktorer og fysiologiske mekanismer samspiller og styrer pigmentering av laksemuskel

I norsk lakseoppdrett har man de siste årene observert dårligere pigmentering av laksefilet til tross for økt tilsetning av relativt kostbart astaxanthin til fôret. Dette tyder på at man ikke fullt ut kan forbedre innfarging av laksemuskel ved å øke innholdet av astaxanthin i fôr ...
Prosjektnr: 901643
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Konsistent slagbedøving ved bruk av Baader 101

På generelt grunnlag har det vist seg at når nytt utstyr settes inn i storskalaproduksjon av laksefisk kan dette by på ulike utfordringer. Ofte må utstyret tilpasses og optimaliseres før det fungerer helt etter intensjonene. Aktuelle variable kan være: innstilling av maskinpa ...
Prosjektnr: 901622
Varighet: 2020 - 2022
Status: Avsluttet

Bedøvelse av laks og ørret ved ultralav temperatur

Utviklingen i norsk havbruksnæring har i perioden 2000–2019 vært preget av stor vekst i mengde slaktet matfisk av laks, fra ca. 440 000 tonn i 2000 til ca. 1 300 000 tonn i 2019.  Slaktevolumet i enkelte slakteri har også økt fra ca. 20–30 tonn per dag i 2000, til ca. 200–40 ...
Prosjektnr: 901642
Varighet: 2020 - 2022
Status: Avsluttet

Rød laks – genetiske effekter

Blek og eller ujevn rødfarge i laksemuskel er i økende grad rapportert som et kvalitetsproblem for norsk oppdrettslaks. Pigmentnivået har vært jevnt avtakende de siste årene, og i 2020 er det oppdrettere som rapporterer om de laveste pigmentnivåene som er målt i norsk oppdrettsla ...
keyboard_arrow_up