Til innholdet

Prosjektbasen
Prosjektnr: 901545
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Rensing av prosessvann i lakseslakterier

​Laks transporteres i vann, utblødes og kjøles i store tanker med anlegg for nedkjøling av sjøvann ( ...
Prosjektnr: 901512
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Elektrisk avliving av laks (ELAV)

Slakting om bord i fartøy kan bli mer vanlig og dette er en måte å behandle slaktefisk som samsvarer ...
Prosjektnr: 901501
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Røde flekker og overgang til svarte flekker i laksefilet

Dette prosjektet er en oppfølging av prosjektet “Avklaring av PRV-viruset sin rolle i utvikling av r ...
Prosjektnr: 901492
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Kartlegging av forekomst av Listeria monocytogenes i sjø

Ved slakteriene har ​ein erfaring for at ein kan finne Listeria monocytogenes på laks i merd i sjø. ...
Prosjektnr: 901491
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Genetiske parametere for slaktekvalitetsegenskaper målt på levende eller hel Atlantisk laks/ Genetic parameters of slaughter quality traits measured on whole or live Atlantic salmon (CompleteSCAN)

Nøyaktige, effektive og objektive målinger kreves for å forbedre egenskaper ved selektiv avl eller p ...
Prosjektnr: 901487
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Mørke flekker i laksefilet: Årsak til dannelse og tiltak som hemmer utvikling (EX-spot)

Laksenæringen rangerer mørke filetflekker som det viktigste kvalitetsavviket som må løses i fremtide ...
Prosjektnr: 901474
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Verifikasjon av algoritmer for biometrisk identifikasjon av lakseindivider (SalmID)

Hos lakseslakterier er det ønske om fleksibilitet når det gjelder hvor kvalitetsgradering skal gjøre ...
Prosjektnr: 901441
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Oksidativt stress, vårdropp i pigmentering og produksjonslidelser hos laks

I lakseoppdrett opplever man noen ganger en reduksjon i pigmentering av fileten i forbindelse med øk ...
Prosjektnr: 901406
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Fagmøte om melanin i laksefilet

Mørke flekker i filet av oppdrettslaks er en betydelig utfordring for norsk oppdrettsnæring. I FHFs ...
Prosjektnr: 901400
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Slakting av laks: Utvikling av ny teknologi for håndtering av slaktefisk (STRESSLESS)

Næringen etterspør en bedre løsning på håndtering av slaktemoden laks for å bedre kvaliteten på ferd ...
keyboard_arrow_up