Til innholdet

Pelagisk industri 2022

FHF har også i 2022 fokusert på bedre utnytting av restråstoff. Dette for både å øke verdien av restråstoffet, og for å styrke sektorens posisjon innen bærekraft og sirkulærøkonomi. Spesielt har det for 2022 vært positive resultater knyttet til forskning på ketolinsyre i marine oljer fra norsk pelagisk næring. I tillegg har aktiviteten vært rettet mot utvikling av ny teknologi som kan bidra til at bearbei­ dingen av makrell økes ytterligere, og til håndtering av stor makrell for pakking i tilpassede emballasjer.

Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for industrien, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

Utvalgte resultater Pelagisk industri

Det utvikles automatiserte prosesser for kjøling av ferskt råstoff, og temperaturheving på fryste blokker.
Kjøling og temperaturkontroll
Det utvikles automatiserte prosesser for kjøling av ferskt råstoff, og temperaturheving på fryste blokker.
Effekter ved inntak av sildemel produsert fra restråstoff på metabolske forstyrrelser skal dokumenteres.
Helseeffekter av restråstoff
Effekter ved inntak av sildemel produsert fra restråstoff på metabolske forstyrrelser skal dokumenteres.
Det er utviklet teknologi for automatisk pakking av stor makrell.
Automatisk pakking
Det er utviklet teknologi for automatisk pakking av stor makrell.

Utvalgte resultater Rammebetingelser villfisk

Tilgang på og anvendelse av restråstoff i næringen er kartlagt.
Restråstoff
Tilgang på og anvendelse av restråstoff i næringen er kartlagt.
Det er utviklet ny kunnskap om effekter av kapasitetsutvikling i fiskeflåten som vil være viktig bidrag til fremtidige rammebetingelser.
Kapasitetsutvikling i flåten
Det er utviklet ny kunnskap om effekter av kapasitetsutvikling i fiskeflåten som vil være viktig bidrag til fremtidige rammebetingelser.keyboard_arrow_up