Til innholdet

Fiskeri 2022

FoU-innsatsen i den norske fiskeriflåten er betydelig, og FHF har en målrettet innsats rettet mot både fiskeriteknologi og fartøyteknologi. Hovedtemaer i 2022 har vært fangstkontroll og fangsthåndtering, hvor det har fremkommet flere resultater. I tillegg har det vært prosjekter som har sett på klimareduserende tiltak i fiskeflåten. Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for flåtesiden, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

Utvalgte resultater Fiskeri

Det skal utvikles en nedskalert sekkeutløser for bedret fangstkontroll i snurrevadflåten.
Fangstkontroll i snurrevad
Det skal utvikles en nedskalert sekkeutløser for bedret fangstkontroll i snurrevadflåten.
Det skal utvikles ny kunnskap og testes teknologi som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i pelagisk- og industritrål.
Bifangst i trål
Det skal utvikles ny kunnskap og testes teknologi som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i pelagisk- og industritrål.
Det skal utvikles et system som sørger for optimal utblødning og kjøling av fisk om bord i kystfiskefartøy.
Utblødning og kjøling
Det skal utvikles et system som sørger for optimal utblødning og kjøling av fisk om bord i kystfiskefartøy.
Metoder for fangstregulering i fisket etter kolmule skal utvikles, det skal lages et utløsersystem slik at en synkesekk hurtig kan kobles fra pumpe.
Fangstregulering for kolmule
Metoder for fangstregulering i fisket etter kolmule skal utvikles, det skal lages et utløsersystem slik at en synkesekk hurtig kan kobles fra pumpe.

Utvalgte resultater Rammebetingelser villfisk

Tilgang på og anvendelse av restråstoff i næringen er kartlagt.
Restråstoff
Tilgang på og anvendelse av restråstoff i næringen er kartlagt.
Det er utviklet ny kunnskap om effekter av kapasitetsutvikling i fiskeflåten som vil være viktig bidrag til fremtidige rammebetingelser.
Kapasitetsutvikling i flåten
Det er utviklet ny kunnskap om effekter av kapasitetsutvikling i fiskeflåten som vil være viktig bidrag til fremtidige rammebetingelser.keyboard_arrow_up