Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 347 treff

Vi fant 19 sider

Lukkede ventemerder ved lakseslakteri

Prosjektgruppen presenterte resultatene i prosjektet og det ble en åpen diskusjon rundt hvilke konsepter for lukkede ventemerder som er de mest økonomisk bærekraftige. Workshop fant sted 15.november på Clarion Hotell & Congress i Trondheim fra klokken 10.00

FHF starter året med en storsatsing mot lakselus – inntil 64 millioner kroner utlyses nå.

Intet tema er viktigere for havbruksnæringen enn kampen for å kunne forebygge og ha kontroll på lakselus, og FoU-innsatsen er helt avgjørende. Derfor har FHF gjennom flere år hatt lakselus som det høyest prioriterte området, og 2019 blir intet unntak

Klippfiskseminaret 2019

Fremtidsrettet bærekraftig klippfiskproduksjon i Norge den 19. september i Ålesund.

Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK til utarbeidelse av bærekraftstandard for norske fiskerier.

Utlysning innen FHFs PiB ordning - fjerning av pinbone i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 2,5 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning innen dokumentasjon av metoder for utvanning i stor skala av porsjoner med klippfisk-/saltfisk

FHF lyser ut inntil 6,0 mill. kr. for å teste og dokumentere en bærekraftig produksjon av utvannet porsjoner fra klippfisk/saltfisk i storskala.

Utvikling av morgendagens fiskeredskaper torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn

Kyst, fisk og framtid 2020

Kyst, fisk og framtid er en konferanse som bidrar til kunnskap og diskusjoner på et viktig felt: hvordan vi sikrer bærekraftig og lønnsom utvikling langs kysten. Konferansen er et samarbeid mellom Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge og FHF
keyboard_arrow_up