Til innholdet

FHF lyser ut inntil 27,0 mill. kr til implementering av FoU innenfor FHF’s Prosjekt i Bedrift-ordning (PIB)

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901453
Prosjektnr: 901454
Prosjektnr: 901455
Prosjektnr: 901456
Prosjektnr: 901457
Prosjektnr: 901458
Prosjektnr: 901464
Prosjektnr: 901412
Prosjektnr: 901450

Utlysningen omfatter følgende tema:
1. «Demonstrasjonsforsøk forebyggende metoder mot lakselus», med inntil 20,0 mill. kr.
2. «Utvikling av ny teknologi og metoder for automatisk registrering av lakselus i oppdrettsanlegg», med inntil 4,0 mill kr.
3. «Utvikling av teknologi eller metode for å hindre utslipp av lus under avlusning ved norske oppdrettsanlegg», med inntil 3,0 mill kr.

keyboard_arrow_up