Til innholdet

Foredragene fra FHF seminar merking og sporing 19.-20.november er nå tilgjengelige


← Se flere resultater
Prosjekter:
900885 , 900707, 900717, 900710, 900709, 900708, 900706

Under finner du alle foredrag som ble holdt under samlingen:

Programmet

Velkommen, bakgrunn og målsetting, Kjell Maroni FHF

Vitenskapelig og uvitenskapelig merking av fisk, Paul J. Midtlyng Episenteret, Norges veterinærhøgskole

Sporing av tilapia i Malaysia, Vidar Lund,Genopass / Salmar

Merking og sporing i avlsarbeidet, Håvard Bakke, Salmobreed

Fenotypisk karakterisering av oppdrettslaks og villaks, Øyvind Solem, NINA

Hvordan skilles oppdrettslaks fra villaks uten analyseutstyr, Anders Lamberg

Fettfinneklipping, frysemerking og VIE, Atle Mortensen, Nofima

Fettfinneklipping og fiskevelferd, Melanie Andrews, Norwegian School of Veterinary Sciences

Bildegjenkjenning brukt i elv, Bernt Saugen, Daglig Leder i BioSort AS

Lesing av skjell, Harald Sægrov & Kurt Urdal, Rådgivende Biologer AS

Hvordan spore fisk tilbake til settefisk- og sjøanlegg basert på naturlig forekommende geokjemiske sporelement i fiskens skjell, Vidar Moen, Veterinærinstituttet

CWT merking - enkel vei til sporing av rømt laks, Jim Roger Nordly, Europharma

Overview of geochemical marking techniques - Steve Swearer

Tracking salmon by using rare earth elements, Magny Thomassen, Nofima

Otolith fingerprinting with geochemical markers by vaccination, maternal transfer and egg immersion - Fletcher Warren-Myers, University of Melbourne

Oppsummering og anvendelse i næringen, Per Gunnar Fjelldal

Tracing the origin of farmed atlantic salmon esapees by DNA parentage assignment: optimizing methods and real-life validation studies, Randi Krontveit, Veterinærinstituttet

Sporing av laks: SNP-tilnærming, Matthew Kent, Norwegian university of life sciences

Sporlaks - industry-wide tracing of Norwegian farmed atlantic salmon, Celeste Jacq, Nofima

 

keyboard_arrow_up