Til innholdet

Raskere metoder for påvisning av listeria

For å forebygge listeria i mat er det viktig med raskere metoder for påvisning. Nofima har kartlagt hvilke metoder for påvisning av Listeria monocytogenes som finnes på markedet og vurdert mulighetene for å utvikle en raskere teknologi.

Foto: Jon-Are Berg Jacobsen
Listeria Jon Are Berg Jacobsen
Tekst modul

Næringsmidddelhygieneforskriften pålegger alle produsenter av spiseklar mat hvor Listeria monocytogenes (listeria) er en fare å gjøre listeriaanalyser av produkter, produksjonsmiljø og prosessutstyr. Det er påkrevd å bruke referansemetoden for påvisning av listeria fra den internasjonale organisasjonen for standardisering
(ISO 11290-1), eller en alternativ metode som er ISO-validert som like god som referansemetoden.
Ulempen med dagens referansemetode er at det tar minimum to dager til man får et endelig svar.
Dette reduserer mulighetene for å gjøre risikoreduserende tiltak, som for eksempel tilbaketrekking før produkter når markedet, eller rengjøring for å fjerne listeria fra prosessutstyr. Hurtigmetoder som enten korter ned på
oppformeringstrinnet, påvisningstrinnet, eller begge deler, vil derfor kunne øke mattryggheten.

Derfor initierte FHF et prosjekt for å kartlegge hvilke metoder som finnes på markedet og vurdere
mulighetene for å utvikle en raskere teknologi for å påvise listeria, prosjektet har nå levert sine funn og resultater.
Med tradisjonelle metoder er tidligste positive svar 48 timer og tidligste negative svar 72 timer.
Det finnes kommersielle metoder som kan gi svar på hhv 20 og 44 timer, mens en ulempe med disse metodene er at de påviser døde listeria og derfor kan gi falske positive utslag.

Det er ingen åpenbar enkelt vei for å komme dramatisk ned på test-tiden, men Nofima påpeker at dersom teknologiske barrierer overkommes og markedet etterspør det, vil det antagelig i fremtiden være mulig å komme ned i en analysetid på 8-10 timer. For om lag halvparten av laks- og ørretbedriftene vil dette bety
at de vil kunne varsle renholdere før neste renhold, og holde tilbake produkter før de når markedet.
Dette vil være et viktig fremskritt for bedre kontroll med listeria.

 

Du finner all informasjon om prosjektet, faglig sluttrapport og fakta-ark her.

keyboard_arrow_up