Til innholdet

Prosjektnummer

900441

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900441
Status: Avsluttet
Startdato: 24.04.2009
Sluttdato: 31.12.2009

Verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen i de nordiske land: Seminar 2009

Dette er et formidlingsprosjekt. Det var 12 foredragsholdere fra Island, Danmark, Sverige og Norge (se presentasjoner fra seminaret).
Mange kystsamfunn i Norden er sterkt fiskeri- og havbruksavhengige, og i mange regioner har næringen stor økonomisk  betydning. Det er derfor behov for å kunne dokumentere hvilken verdiskaping fiskeri- og havbruksnæringen faktisk representerer, herunder også de samfunnsøkonomiske virkninger fra næringen – både i næringslivet ellers, i tjenesteytende sektor og i andre deler av landet enn direkte i kystsamfunnene.

I to år har det vært gjennomført et nordisk seminar (workshop) med fokus på verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. Utgangspunktet har vært de ringvirkningsanalysene og behovet for å knytte faglige kontakter med andre FoU-miljø som jobber med samfunnsøkonomiske problemstillinger. Disse seminarene er et av de få møtepunktene der man har et samfunnsøkonomisk perspektiv på næringen og der det er muligheter for å knytte forskere sammen som jobber med tilgrensende problemstillinger, men som sitter spredt i ulike FoU-miljøer. Seminarene har vært støttet av Nordisk Råd og FHF.

Seminaret i 2009 skal arrangeres i Danmark i oktober og tema skal være
1. Å framskaffe kunnskapsstatus og diskutere tilnærming og metodikk når det gjelder analyser av verdiskaping og samfunnsøkonomiske virkninger forbundet med fiskeri- og havbruksnæringen.
2. Å skape et varig nettverk blant miljøer i Norden som jobber med denne type problemstillinger.
Prosjektet vil gi bedre kjennskap til arbeid i de andre nordiske landene innenfor samme problemområder som en selv arbeider.

Konkrete resultat er framleggelse av prosjekt gjennomført i de respektive land, som vil være til stor nytte for de andre land i Norden. Presentasjonene blir fulgt opp med fruktbare diskusjoner, og noen av dem vil forhåpentligvis føre til nye samarbeidsprosjekt.
Seminaret arrangeres sammen med Syddansk Universitet i Esbjerg 1. og 2. oktober 2009.
 
Temaer
Utfordringer innenfor fiskeri
• forutsigbarhet (prognoser, offentlige reguleringer, stabile priser)
• lønnsomhet
• bærekraftig utvikling (eksempelvis forholdet mellom regulator og fisker)

Framtidig konkurransefortrinn innen havbruk
• produktutvikling
• verdiskaping
• markedsmuligheter
En egen nettside for seminaret lages der program, oppsummering av presentasjoner, diskusjoner og faglige innfallsvinkler legges ut. i tillegg blir presentasjonene tilgjengelig på FHFs nettside.
keyboard_arrow_up