Til innholdet

Prosjektnummer

900734

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900734
Status: Avsluttet
Startdato: 06.01.2012
Sluttdato: 01.05.2012

Nasjonal betydning av fiskeri- og havbruksnæringen: En verdiskapingsanalyse med tall fra 2010

Analysen ble presentert på vanlig måte, levert og datert medio juni 2010. FHL brukte den aktivt i flere sammenhenger, bl.a. under Nor-Fishing i august 2010. Departementet har også brukt den aktivt. Fiskerimedia synliggjorde resultatene og analysen.
 
Det nye av året var en applikasjon for PC som var ment som verktøy for alle aktører i næringen, å kunne presentere resultatene og analysen for sine målgrupper. Dette bidro sterkt både til oppmerksomhet, men i særdeleshet for FHF i budskapet om at næringsrettet FoU må gi nytte for næringen.
 
Applikasjonen finnes her. Man må laste ned adobe.air for å kunne benytte den på egen PC.
  • Rapport: Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring 2010: En ringvirkningsanalyse
    SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Teknologi og samfunn. SINTEF-rapport A23089. 15.06.2012. Av Kristian Henriksen (SINTEF Fiskeri og havbruk), Merete Gisvold Sandberg (SINTEF Fiskeri og havbruk), Trude Olafsen (SINTEF Fiskeri og havbruk), Heidi Bull-Berg (SINTEF Teknologi og samfunn), Ulf Johansen (SINTEF Teknologi og samfunn), Arne Stokka, (SINTEF Teknologi og samfunn).
FHF har finansiert ringvirkningsanalyse siden 2003. Den har har hatt betydelig verdi for næringen som helhet, for næringsorganisasjoner og for myndigheter. Den danner også et grunnfundament for mye annen kommunikasjon.

Årets analyse er tenkt endret og redefinert. Den er nå definert som verdiskapingsanalyse. Den er også betydelig nedskalert og det regionale aspektet fra 2009 er fjernet.

Prosjektet vil formes som et grunnmodul, der både FHF og andre aktører kan bygge supplerende moduler, som evt. finansieres av andre. En evt. regional analyse vil kunne være en slik.
Å gjennomføre en nasjonal verdiskapingsanalyse for å få fram tall for verdiskaping (bidrag til BNP), sysselsetting og produksjonsverdi.
Prosjektet vil være et verktøy som bl.a. kan synliggjøre prosjekter og arbeid i FHF. I tillegg vil analysen gi reell nytte for aktører i egen næring, næringsorganisasjoner og Fiskeri- og kystdepartementet.
Prosjektet vil være spisset og tilpasset best mulig nytte for FHF og andre aktører i næringen.

Årets analyse er også tilført et formidlingselement som i betydelig vil øke konkret nytte og bruksvennlighet for FHF og andre aktører i næringen.

Prosjektet gjennomføres i samspill mellom SINTEF Fiskeri- og havbruk og SINTEF Teknologi & samfunn.

SINTEF Fiskeri og havbruk har ansvar for prosjektledelse, innsamling og analysering av fiskeri- og havbruksstatistikk, samt rapportskriving. SINTEF Teknologi og samfunn vil ha ansvar for justering av modeller, modelleringer og beregninger, rapportskriving og utarbeidelse av Internettløsning.
Prosjektet vil legge frem foreløpige resultater 28. eller 29. mars. 2012 (før påske). Det vil bli utarbeidet en kortfattet sluttrapport og en Powerpoint presentasjon med de viktigste resultatene. I tillegg vil det etableres en nettløsning som presenterer resultatene på en pedagogisk måte.
keyboard_arrow_up