Til innholdet

Prosjektnummer

901037

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901037
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2015
Sluttdato: 25.10.2019

Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Kunnskap om effekter av nye omega-3-kilder til fôr som er et viktig bidrag til fremtidig bærekraftig havbruk
​• Den modifiserte rapsoljen (DHA-CA) har en gunstig fettsyreprofil sammenlignet med konvensjonelle planteoljer, med høye nivåer av omega-3-fettsyrene 18:3n-3 og DHA. Analyse av en rekke helsemarkører tyder på at DHA-CA er en trygg oljekilde i fôr til laks.
• DHA-CA olje i fôr til laks både i ferskvann og sjøvann gir tilsvarende vekst som fiskeolje, og bedre farge av skinn og muskel. 
• Genekpresjonsdata og resolvinanalyse tyder på at økende nivå av DHA-CA olje i fôr til laks har positiv effekt på immunrespons. 
• Schizochytrium sp. biomasse er en god kilde til DHA i dietten til laks, men det er viktig å sikre at også behovet for EPA er dekket. 
• Schizochytrium sp. biomasse gav bedre tilvekst og filetpigmentering, og genekspresjonsdataene tydet på antiinflammatorisk effekt i tarm.
• Schizochytrium sp. biomasse ser ut til å kunne brukes i fôr til laks gjennom hele livssyklus, fra parr til slaktestørrelse, uten noen negative effekter på vekst eller produktkvalitet.
• Schizochytrium sp. biomasse i fôr til laks gjennom hele livssyklus påvirker ikke lukt og smak av filet.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Etterspørselen etter marine oljer med de helsefremmende omega-3-fettsyrene EPA og DHA øker på det internasjonale markedet. Produksjonen av disse marine oljene har imidlertid vært relativt stabil helt siden 1970-tallet. Tilgjengeligheten av omega-3-fettsyrer er i dag en av de største begrensningene for videre vekst i akvakulturnæringen. Nye kilder til de flerumettede omega-3 fettsyrene, som for eksempel olje fra genmodifiserte plantevekster og naturlige mikroalger, er viktige for å møte akvakultur-industriens behov for EPA og DHA i fremtiden. Dette prosjektet har hatt som hovedmål å skaffe kunnskap om utnyttelse av to svært lovende nye DHA-kilder, henholdsvis olje fra genmodifisert raps, omega-3-canola fra Nuseed Pty Ltd (Australia) og Schizochytrium sp. (heterotrof mikroalge) fra Alltech Inc som begge vil være tilgjengelig i kommersiell skala i nær fremtid. Prosjektet har spesielt sett på fiskens ytelse, kvalitet og helse. 

Resultater så langt viser at den modifiserte rapsoljen har en gunstig fettsyreprofil sammenlignet med konvensjonelle planteoljer, med høye nivåer av omega-3-fettsyrene 18:3n-3 og DHA. Nivåer av fytosteroler, vitamin E og mineraler i den omega-3-modifiserte rapsoljen faller innenfor den naturlige variasjonen for kommersielle rapsoljer. Det ble ikke funnet nivåer over LOQ av fremmedstoffer som plantevernmidler, mykotoksiner og PAH. Det ble heller ikke påvist plante-DNA. 

Det er gjennomført to fôringsforsøk med laks i ferskvann hvor formålet har vært å evaluere eventuell risiko ved bruk av omega-3 rik modifisert rapsolje på fiskens ytelse, sammensetning og helse ved to vanntemperaturer. Fisken økte vekten ca. 20 ganger ved 16 °C og 10 ganger ved 12 °C. Begge forsøkene viste høy overlevelse på tvers av alle diettgrupper og tilsvarende tilvekst i laks fôret med en fiskeoljediett som i laks fôret med omega-3-modifisert rapsolje. Laksen fôret med omega-3-modifisert rapsolje hadde samme EPA + DHA-nivå i helkropp som laks som ble fôret med fiskeolje. Analyser av genuttrykk viste at det kun var effekt av hvor mye olje som var tilsatt, ikke av type olje. Forsøket viste i tillegg at det ikke var noen forskjell i ulike helsemarkører i lever, tarm og muskel. 

Det er også gjennomført et forsøk med laks fra 500 g til 1,2 kg i kar på land i sjøvann hvor målet var å studere hvordan omega-3-modifisert rapsolje i fôret påvirket vekst, sammensetning og filetkvalitet. Laksen fikk fôr med økende innblanding av omega-3-modifisert rapsolje, og tilsvarende redusert innblanding av standard rapsolje. Tilnærmet lik vekst og fôrinntak mellom de ulike diettgruppene ble observert. Økende innblanding av omega-3-modifisert rapsolje i dietten førte til økte filetnivåer av 18:3n-3, EPA, DHA og økt ratio av n3 / n6-fettsyrer og bedret skinn- og filetfarge.

I et samarbeid med prosjektet ​“​Heterotrophic microalgae for future marine omega-3 rich salmon feeds” (NFRs prosjekt​nr. 234057) har man studert langtidseffekter av å erstatte fiskeolje, som kilde til omega-3-fettsyrene EPA og DHA, med Schizochytrium sp.-biomasse, som kilde til DHA i dietten (6 % i fôret) til Atlantisk laks fra startfôring i ferskvann og frem til slaktestørrelse på 3,5 kg i sjø. Forsøksperioden varte i 2 år, men kun den siste perioden på 13 måneder i sjø rapporteres her. De to eksperimentelle diettene inneholdt relativt lave nivåer av fiskemel (10 %) og lik mengde fordøyelig protein, lipid og energi, like nivåer av EPA + DHA (ca. 1,3 % i fôret) og likt forhold mellom n-3/n-6-fettsyrer. Fiskens vekst, sammensetning, muskelkvalitet og helse ble evaluert ved slakt når fisken var ca. 3,5 kg. Forsøket viste ingen forskjeller i overlevelse eller fôrutnyttelse mellom de to diettgruppene, men laks fôret med mikroalgedietten hadde høyere vekstrate i forsøket sammenlignet med laksen fôret med fiskeolje. Sensorisk panel bedømte lukt, farge, smak og konsistens Resultatet viste at muskel til laksen fôret med mikroalge i dietten hadde noe rødere filet, høyere pigment innhold, fastere tekstur og mindre saftig muskel enn laksen i fiskeoljegruppen. Det ble ikke funnet forskjeller i smak og lukt. 

Samlet sett tyder resultatene på at både olje fra genmodifisert rapsolje, omega-3-canola og Schizochytrium sp. (heterotrof mikroalge) er trygge nye alternative kilder til omega-3-fettsyrer i fôr til laks og som bidrar til god ytelse, kvalitet, sammensetning og helse i fisken.

Vitenskapelig publisering
Manus til tre vitenskapelige artikler er sendt til tidsskrifter med fagfellevurdering. Koblinger til disse vil legges her når de blir publisert:
– B. Ruyter, N. H. Sissener, T.-K. Østbye, C. J. Simon, A. Krasnov, M. Bou, M. Sanden, P. D. Nichols, E. Lutfi, and G. M. Berge​, ‘n-3 Canola oil effectively replaces fish oil as a new safe dietary source of DHA in feed for juvenile Atlantic salmon’, British Journal of Nutrition, 122 (2019), 1329–45​, https://doi.org/10.1017/S0007114519002356 (open access).
– B. Ruyter, T.-K. Østbye, A. Krasnov, M. Bou, N. H. Sissener, T. Mørkøre, T. Ytrestøyl, and G. M. Berge, ‘Assessment of the effects of increasing dietary level of Omega 3 Canola Oil in Atlantic Salmon (Salmo salar) diets in Sea Water; effects on performance, fillet quality, fatty acid composition and health’, 2018. (To be published).
– K. ​Kousoulaki, G. M. Berge, T. Mørkøre, A. Krasnov, T. Ytrestøyl, H. Mozambwe, M. Carlehög, J. Sweetman, and B. Ruyter, ‘Microalgal Schizochytrium limacinum Biomass Improves Growth and Filet Quality When Used Long-Term as a Replacement for Fish Oil, in Modern Salmon Diets’, Frontiers in Marine Science (14 Feb. 2020),​ https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00057 (open access).
​Prosjektet har fremskaffet viktig kunnskap som viser at nye alternative kilder til omega-3-fettsyrer i fôr til laks og bidrar til god ytelse, kvalitet, sammensetning og helse i fisken, og har medvirket til at næringen nå benytter nye mikroalgekilder som et supplement til konvensjonelle marine råvarer. 
  • Sluttrapport: Nye omega-3-kilder i fôr til laks
    Nofima. Rapport 14/2019. Mai 2019. Bente Ruyter (Nofima), Katerina Kousoulaki (Nofima), Aleksei Krasnov (Nofima), Nini Sissener (Havforskningsinstituttet), Cedric Simon (CSIRO), Turid Mørkøre (Nofima), Marta Bou Mira (Nofima), Tone Kari Østbye (Nofima), Grethe Bæverfjord (Nofima), Monica Sanden (Havforskningsinstituttet), Odd Helge Romarheim (Nofima), Mats Carlehög (Nofima), Trine Ytrestøyl (Nofima), Esmail Lufti (Nofima) og Gerd Berge (Nofima).
Tilgangen på fiskeolje som kilde til de essensielle fettsyrene EPA og DHA i laksefôr er begrenset, og eventuell videre vekst i næringen forutsetter at det tas i bruk nye bærekraftige kilder til omega-3.

Å frembringe nye EPA/DHA-produkter som er trygge, bærekraftige og kostnadseffektive er en formidabel oppgave. En rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og bedrifter jobber nå med å utvikle og evaluere nye mulige kilder fra alger, gjær og planter. For å fremskaffe nødvendig forskningsbasert kunnskap om effekter av mulige nye EPA/DHA-kilder, lyste FHF i 2014 ut midler til forskning som kan avklare kritiske faktorer relatert til slike nye kilder til omega-3. Dette prosjektet ble etablert på basis i utlysningen. 
 
Andre  relevante prosjekter i Nofima relatert til denne problemstillingen er: “Laks som netto produsent av omega-3-fettsyrer” (NFR-207​621/E40); “Optimalisert utnyttelse av omega-3 gjennom livssyklus” (FHF-900770). Minimumsbehov for omega-3-fettsyrer i laks (NFR-2249​13​).
Å frembringe ny kunnskap om to lovende kilder til omega-3, henholdsvis modifisert planteolje og heterotrofe mikroalger, som EPA- og DHA-kilder i fremtidens laksefôr. Næringsbehov, helse, ytelse og kvaliteten til laksen vil bli forsket på.
 
Delmål
• Å bestemme hvordan dietter tilsatt EPA- og DHA-rik planteolje påvirker vekst, ytelse, metabolisme, ernæringskvalitet og helse i atlantisk laks i ferskvann og sjøvann.
• Å bestemme hvordan livslang fôring med dietter hvor mikroalge utgjør kilden til EPA og DHA påvirker fiskens helse, fettsyresammensetning i muskel, kvalitet, lukt og smak til atlantisk laks på 4–5 kg.
Resultater fra prosjektet forventes å gi kunnskap som vil danne et forskningsbasert grunnlag for vurdering av effekter av nye kilder til omega-3 i fremtidig fiskefôr.
I arbeidspakke 1 og 2 vil det utføres fôringsforsøk med tilsetting av EPA- og DHA-rik planteolje i laksedietter for å studere effekter på tilvekst, fettsyresammensetning, kvalitet og helse på fisken. Forsøkene utføres både i ferskvann og sjøvann og vil bli utført i lukkede systemer.
 
I arbeidspakke 3, vil det undersøkes hvorvidt det er ernæringsmessige spørsmål knyttet til bruk av EPA- og DHA-rik planteolje i fiskefôr.
 
I fôringsforsøkene skal det ikke benyttes GM-planter som fôringrediens, men olje renset fra GM-planter. Oljen inneholder i prinsippet ikke gener fra rapsen.

I arbeidspakke 4, vil det utføres fôringsforsøk for å teste om mikroalger som DHA-kilde i fiskefôr gjennom hele livet fører til produksjon av en sunn og næringsrik laks av høy kvalitet når den når kommersielle slaktestørrelse.
Resultater fra prosjektet vil formidles både muntlig på vitenskapelige konferanser og dialogmøter og skriftlig gjennom vitenskapelige artikler.
keyboard_arrow_up