Til innholdet

Prosjektnummer

901037

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901037
Status: Pågår
Startdato: 01.03.2015
Sluttdato: 25.10.2019

Nye omega-3-kilder i fôr til laks

  • Sluttrapport: Nye omega-3-kilder i fôr til laks
    Nofima. Rapport 14/2019. Mai 2019. Bente Ruyter (Nofima), Katerina Kousoulaki (Nofima), Aleksei Krasnov (Nofima), Nini Sissener (Havforskningsinstituttet), Cedric Simon (CSIRO), Turid Mørkøre (Nofima), Marta Bou Mira (Nofima), Tone Kari Østbye (Nofima), Grethe Bæverfjord (Nofima), Monica Sanden (Havforskningsinstituttet), Odd Helge Romarheim (Nofima), Mats Carlehög (Nofima), Trine Ytrestøyl (Nofima), Esmail Lufti (Nofima) og Gerd Berge (Nofima).
Tilgangen på fiskeolje som kilde til de essensielle fettsyrene EPA og DHA i laksefôr er begrenset, og eventuell videre vekst i næringen forutsetter at det tas i bruk nye bærekraftige kilder til omega-3.

Å frembringe nye EPA/DHA-produkter som er trygge, bærekraftige og kostnadseffektive er en formidabel oppgave. En rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og bedrifter jobber nå med å utvikle og evaluere nye mulige kilder fra alger, gjær og planter. For å fremskaffe nødvendig forskningsbasert kunnskap om effekter av mulige nye EPA/DHA-kilder, lyste FHF i 2014 ut midler til forskning som kan avklare kritiske faktorer relatert til slike nye kilder til omega-3. Dette prosjektet ble etablert på basis i utlysningen. 
 
Andre  relevante prosjekter i Nofima relatert til denne problemstillingen er: “Laks som netto produsent av omega-3-fettsyrer” (NFR-207​621/E40); “Optimalisert utnyttelse av omega-3 gjennom livssyklus” (FHF-900770). Minimumsbehov for omega-3-fettsyrer i laks (NFR-2249​13​).
Å frembringe ny kunnskap om to lovende kilder til omega-3, henholdsvis modifisert planteolje og heterotrofe mikroalger, som EPA- og DHA-kilder i fremtidens laksefôr. Næringsbehov, helse, ytelse og kvaliteten til laksen vil bli forsket på.
 
Delmål
• Å bestemme hvordan dietter tilsatt  EPA- og DHA-rik planteolje påvirker vekst, ytelse, metabolisme, ernæringskvalitet og helse i atlantisk laks i ferskvann og sjøvann.
• Å bestemme hvordan livslang fôring med dietter hvor mikroalge utgjør kilden til EPA og DHA påvirker fiskens helse, fettsyresammensetning i muskel, kvalitet, lukt og smak til atlantisk laks på 4–5 kg.
Resultater fra prosjektet forventes å gi kunnskap som vil danne et forskningsbasert grunnlag for vurdering av effekter av nye kilder til omega-3 i fremtidig fiskefôr.
I arbeidspakke 1 og 2 vil det utføres fôringsforsøk med tilsetting av EPA- og DHA-rik planteolje i laksedietter for å studere effekter på tilvekst, fettsyresammensetning, kvalitet og helse på fisken. Forsøkene utføres både i ferskvann og sjøvann og vil bli utført i lukkede systemer.
 
I arbeidspakke 3, vil det undersøkes hvorvidt det er ernæringsmessige spørsmål knyttet til bruk av EPA- og DHA-rik planteolje i fiskefôr.
 
I fôringsforsøkene skal det ikke benyttes GM-planter som fôringrediens, men olje renset fra GM-planter. Oljen inneholder i prinsippet ikke gener fra rapsen.

I arbeidspakke 4, vil det utføres fôringsforsøk for å teste om mikroalger som DHA-kilde i fiskefôr gjennom hele livet fører til produksjon av en sunn og næringsrik laks av høy kvalitet når den når kommersielle slaktestørrelse.
Resultater fra prosjektet vil formidles både muntlig på vitenskapelige konferanser og dialogmøter og skriftlig gjennom vitenskapelige artikler.
keyboard_arrow_up