Til innholdet

Prosjektnummer

901251

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901251
Status: Avsluttet
Startdato: 30.03.2016
Sluttdato: 30.09.2017

Omega-3 i norsk oppdrettslaks: Kunnskapsstatus

Prosjektet har medført et praktisk og konkret verktøy som vil bidra til økt forståelse og kunnskap om omega 3-nivå i norsk laks. Verktøyet finnes både på engelsk og norsk og er tilgjengelig hos FHF.
Hensikten med prosjektet var å få frem fakta og kunnskap om viktige forhold knyttet til norsk laks der det er manglende eller feil kunnskap i opinionen. Det har prosjektet gjort. Verktøyet finnes og vil bli brukt av næringen, FHF og andre i flere år.
Marine fettsyrer er en avgjørende faktor i norsk laks. Det er viktig for laksens velferd og det er viktig for forbrukerne.
 
I forbindelse med endringer i fôrråvarer endrer også fettsyresammensetningen i fôret seg, og kan ha effekter på fettsyresammensetningen i laksen.
 
Dette er et til dels komplekst område som ofte blir fremstilt svært enkelt og ikke alltid korrekt. Det antas en negativ effekt som det kanskje savnes vitenskapelig grunnlag for.
 
Samtidig er det gjort omfattende forskning på feltet, også finansiert av FHF. Det finnes betydelig kunnskap.
 
For å samle kunnskapen på en måte som er forståelig og klargjørende, er det behov for en forskningsbasert kunnskapsstatus.
Å utarbeide en kompakt og forståelig sammenstilling av tilgjengelig og kjent forskningsbasert kunnskap.
En forskningsbasert kunnskapsstatus vil være nyttig for alle aktører, både i og utenom næringen, som er opptatt av dette feltet.
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) er forespurt av FHF om å gjennomføre en utredning av kunnskapsstatus.
 
Utredningen vil lede til NIFES sin vurdering og sammenstilling av tilgjengelig forskning.
Kunnskapsstatusen vil bli distribuert via FHFs nettsider og i andre sammenhenger.
keyboard_arrow_up