Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 419 prosjekter

Prosjektnr: 901490
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Automatisk sortering og interleave-pakking av filet ombord

Det er i dag 5 autolinefartøy og 3 fabrikktrålere som fileterer hvitfisk om bord i Norge. Flere fartøy har konsesjon, men utnytter den ikke fordi lønnsomheten i forhold til å produsere hodekappet og sløyd fisk (HG) er bedre.Årsakene til dårligere lønnsomhet for de som produse ...
Prosjektnr: 901489
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid (KVASS)

Hvitfiskindustrien, her representert ved Lerøy Norway Seafoods og Havfisk AS, har lenge etterspurt en automatisert kvalitetssortering av rund/hodekappet og sløyd (HG) hvitfisk basert på blodinnhold. Ved bruk av en slik metode vil man få bedre oversikt over kvaliteten i en gitt le ...
Prosjektnr: 901473
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Impact of salmon farming on Atlantic cod stock (Salcod)

BackgroundThere are more than 1000 operational salmon farms along the Norwegian coastline, typically situated in fjords and often overlapping with the habitats of commercially and culturally important wild species. Despite the vast volume of salmon aquaculture in Norway, the full ...
Prosjektnr: 901463
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Oversikt over medikamentbruk for kontroll av lus

Prosjektnr: 901443
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Animasjon basert på rapporten “Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen – leverandører, utviklingstrekk og eksport”

Høsten 2017 ble prosjektet  “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019” (FHF-901336), finansiert av FHF og utført av SINTEF. Resultatene fra prosjektet vil ha større verdi og gi større nytte både for næringen og samfunnet generelt dersom ...
Prosjektnr: 901428
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Program sameksistens: Ressursgruppe

Det er økende vektlegging på utnyttelse av hele havrommet og for de ulike havnæringer gir dette både nye muligheter og utfordringer.Fiskeri og havbruk har helt ulike utfordringer med arealbruk. Havbruksnæringen har behov for nye/større lokaliteter, mens fiskerinæringen ...
Prosjektnr: 901425
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Effekter av bademidler mot lakselus på embryo-utvikling hos dypvannsreke (Pandalus borealis)

Det er økende oppmerksomhet på mulige negative effekter av kjemikalier som brukes mot lakselus i oppdrettsnæringen. I FHF-prosjekt “Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid (H₂O₂) i oppdrett: Økotoksikologisk vurdering og grenseverdi for effekt” (FHF- ...
Prosjektnr: 901421
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Analyse av rammebetingelser med betydning for eksport av sjømat fra Norge

Utgangspunktet for dette prosjektet er et initiativ fra FHF med et ønske om å få utarbeidet en kartlegging og analyse av myndighetsapparatet som representerer prosedyrer, reguleringer og dokumentasjon ved eksport av sjømat. Dette apparatet har utviklet seg over lang tid for å imø ...
Prosjektnr: 901420
Varighet: 2017 - 2021
Status: Pågår

Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment and omics approach

Inntak av fisk er vist å ha gunstig betydning for helsen og et regelmessig inntak av omega-3-fettsyrer fra fisk eller fiskeolje er assosiert med lavere forekomst av hjerte- og karsykdom. Både mager og fet fisk er vist å ha gunstige effekter. Dette kan tyde på at det ikke kun er d ...
Prosjektnr: 901419
Varighet: 2017 - 2021
Status: Pågår

Marine bioaktive fiskepeptider for forebygging av overvekt og mikrobiotarelaterte sykdommer i mennesker og dyr

De gunstige helseeffektene av å spise fisk og andre marine matprodukter er velkjente. I senere tid er det kommet ny kunnskap som indikerer at dette ikke bare er knyttet til inntak av omega-3-fettsyrer, men at inntak av fiskeprotein også kan ha betydning for helseeffektene av fisk ...
keyboard_arrow_up