Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 48 prosjekter

Prosjektnr: 901778
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler

Tiltak for å redusere smeltevann under transport samt modell for å beregne smeltevann for enkeltaktører
Prosjektnr: 901592
Varighet: 2020 - 2024
Status: Pågår

Helseeffekt av ketolinsyre (22:1n-11). Kostintervensjonsstudier i mus og mennesker

Prosjektet vil gi svar på om ketolinsyre har helseeffekter i prekliniske studier (mus) og i en avgrenset human intervensjonsstudie. Data fra denne studien vil generere ny kunnskap som igjen vil gi nye muligheter for næringsutvikling – samt utviklingen av mulig ...
Prosjektnr: 901419
Varighet: 2017 - 2023
Status: Avsluttet

Marine bioaktive fiskepeptider for forebygging av overvekt og mikrobiotarelaterte sykdommer i mennesker og dyr

​Dokumentasjon av helseeffekter ved inntak av hydrolysat fra fiskeprotein
Prosjektnr: 901229
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Human helseeffekt av marint protein: En oversikt over tilgjengelig forskningsbasert kunnskap

Arbeidet vil gi en oversikt over tilgjengelig informasjon om forskning på human helseeffekt av marint protein, fra et forskningsståsted. En slik oversikt kan hjelpe FHF som beslutningstaker i å vurdere om det aktuelle fagfeltet skal prioriteres.
Prosjektnr: 901163
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Sjømat og helse-konferansen 2016

Man ønsker å etablere en nasjonal arena for forskningsinnsats og kunnskapsbehov i skjæringspunktet mellom sjømat og folkehelse.Målgruppen er norske forsknings- og utdanningsmiljøer, myndigheter og næringsliv.
Prosjektnr: 901038
Varighet: 2015 - 2020
Status: Avsluttet

Betydningen av regelmessig inntak av torsk i svangerskapet for jodstatus, mors mentale helse og barnets utvikling

Viktig forskningsbasert dokumentasjon av effekt på jodstatus som følge av regelmessig inntak av mager fisk hos gravide
Prosjektnr: 900842
Varighet: 2013 - 2017
Status: Avsluttet

Fish Intervention Studies (FINS) / Spiseforsøk med fisk

Resultatene fra prosjektet vil kunne være med på å legge grunnlaget for de neste kostanbefalingene, slik at man i større grad kan gi matvarebaserte, heller enn næringsstoffbaserte anbefalinger.   Internasjonalt sett er forekomsten av livsstilssykdommer økende, og i føl ...
Prosjektnr: 233054
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

Verdikjedesporing i norsk rekenæring

Prosjektet vil muliggjøre markedsføring av egne merker, dokumentasjon og sporing fra råvareleveranse til ferdig produkt. Løsningen er en bransjeløsning som kan anvendes av alle bedrifter i rekenæringen.Pilotbedriftene produserer og omsetter for ca. 60 % av den totale rekeproduksj ...
Prosjektnr: 900331
Varighet: 2009 - 2012
Status: Avsluttet

Giftighet av metylkvikksølv hos fisk: Betydning for fiskehelse, sjømattrygghet og interaksjon med selen i fôret

Kunnskap generert i prosjektet vil kunne brukes av industrien som dokumentasjon i diskusjoner om grenseverdier med relevante myndigheter.
Prosjektnr: 900195
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Forbedret metodikk for identifikasjon av transfettsyrer i oppdrettslaks

Følgende nytteverdi forventes:• at oppdrettslaksens renommé som et “zero-trans”-produkt forsvares.• at det kan påvises at vanlig metodikk for analyse av transfettsyrer kan gi falske positive identifikasjoner når den anvendes på marine lipider (dokumentasjon ove ...
keyboard_arrow_up