Til innholdet

Fellesområder 2022

Noen FoU-prioriteringer og aktiviteter spenner over flere delområder i FHFs prioriteringer, de hører ikke naturlig inn under ett, og da samles de under fellesområder. Markedsadgang og sameksistens er to slike temaer der det har vært betydelig innsats og levert resultater i 2022.

Utvalgte resultater Sameksistens

Det skal utarbeides en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.
Areal
Det skal utarbeides en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.
Eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring skal kartlegges.
Havvind
Eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring skal kartlegges.
Effekt på gytetorsk i nærheten av oppdrettsanlegg er studert.
Effekt på gytetorsk
Effekt på gytetorsk i nærheten av oppdrettsanlegg er studert.

Utvalgte resultater Markedsadgang

Det er utarbeidet beregningsregler for miljøfotavtrykk ved salg til EU.
Miljøregler i EU
Det er utarbeidet beregningsregler for miljøfotavtrykk ved salg til EU.
Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU er analysert.
Kvoter for pelagisk til EU
Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU er analysert.
Matsvinn i sjømatnæringen kartlegges.
Matsvinn
Matsvinn i sjømatnæringen kartlegges.keyboard_arrow_up