Til innholdet

Kunnskap om tiltak mot lus

FHF lyser ut inntil 50 millioner kroner på fem konkrete problemstillinger for å utvikle ny kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901685
Prosjektnr: 901687
Prosjektnr: 901688
Prosjektnr: 901689
Prosjektnr: 901691
Prosjektnr: 901692
Prosjektnr: 901694

NB: 2.2.21 ble det gjort to presiseringer i utlysningsteksten. Endringene er gjort under delmål 1 og delmål 4. Ellers er dokumentet uendret. 

 

Lakselus er en vesentlig faktor for næringens utvikling. FHF legger til grunn at det meste av produksjonen av slaktefisk vil benytte dagens teknologi med åpne merder, men at ulike teknologier der lakselus ikke kommer i kontakt med laksen, også vil benyttes i noen grad.   

Forebygging og kontroll av lakselus er krevende. Det er nødvendig at næringen benytter mange ulike tiltak, både for å unngå at lakselusen utvikler resistens eller tilpasser seg ulike behandlingsmetoder, og for å ivareta fiskevelferd.

Formålet med utlysningen på de fem temaene er å utvikle ny kunnskap om effektive og forsvarlige metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus.

Det er fem separate temaer der hvert tema vil bli vurdert separat med søknader relatert til det enkelte tema.

Det kan søkes på flere temaer, men en søknad skal kun omhandle ett tema.

Temaene er:

  1. Fremskaffe kunnskap og utarbeide konkrete anbefalinger om samspill mellom miljøforhold på lokaliteter og valg av forebyggings- og kontrollstrategier gjennom en produksjonssyklus

  2. Dokumentere avlusningseffekt, effekt på fiskevelferd og anbefale beste praksis for bruk av ulike ikke-medikamentelle kontrolltiltak mot lus, både forebyggende tiltak og behandlingstiltak

  3. Fremskaffe kunnskap om bruk av nye medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus og dokumentere risiko for påvirkning av miljø og bestander av villfisk og skalldyr

  4. Dokumentere de faktiske årsakene til dødelighet og tap av rensefisk i hele livssyklusen, og utvikle metoder og en beste praksis veileder for vurdering av kvalitet på rensefisk før utsett i merd

  5. Utvikle kunnskap og konkrete anbefalinger om ernæringsbehov og fôringsstrategier for oppdrettet berggylt og rognkjeks når de er satt ut i merd

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up