Til innholdet

Prosjektnummer

901048

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901048
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2014
Sluttdato: 15.04.2015

Rensefiskkonferanse 2015

Konferansen, som ble avholdt 28.–29. april 2015, hadde 300 deltakere. Presentasjon av erfaringer fra oppdretterne utgjorde en vesentlig del av konferansen som arrangøren mener bidro til å innfri forventet nytteverdi. Åpenhet rundt strategi og utfordringer er nøkkel til at hele næringen lykkes med bruk av rensefisk. Erfaringer og strategier når det gjelder rensefisk og hvordan man får best mulig effekt av rensefisken i merdene ble presentert. Det har også vært en økende interesse for helse og velferd hos rensefisken og at en rensefisk som behandles og fôres godt også vil gjøre den beste innsatsen som lusespiser.
 
Foredrag er tilgjengelig på FHFs prosjektside.
Med ca. 300 deltakere tilstede, hovedsakelig fra næringen, bekreftes det at rensefiskkonferansen er blitt en svært viktig arena for formidling av ny kunnskap og erfaringer fra forskning og utvikling på rensefisk.
 
Ny kunnskap fra forskning på rensefisk og praktisk erfaringsutveksling fra bruk av rensefisk ble presentert på konferansen. Dette gir stor nytteverdi for næringen som umiddelbart kan ta i bruk dette for å få en bedre lusebekjempelse igjennom bruk av rensefisk.
Rensefisk er lakseoppdretternes viktigste, ikke-medikamentelle verktøy i kampen mot lakselus, spesielt fordi lusen ikke kan utvikle resistens mot rensefisk. Bruken av rensefisk er økende, både fangst av vill leppefisk, men også oppdrettet rognkjeks og berggylt hvor mange nye selskap har etablert seg. 

Det pågår en rekke store FoU-prosjekter på rensefisk, både innen produksjon av berggylt og rognkjeks, samt bruk i laksemerd.  Flere av FoU-prosjektene er støttet av FHF. Også andre finansieringskilder bidrar til FoU på området. I tillegg har næringen utstrakt aktivitet med utprøving av ny teknologi/metoder innen bruk av rensefisk der nye erfaringer og kunnskap høstes fortløpende.
 
Formidling av  ny kunnskap og resultater fra prosjekter er en god måte å bidra til å løse næringens viktigste utfordring:
a) få opp volumet på produksjonen av rensefisk 
b) få rensefisken til å fungere mer effektivt i laksemerd
• Å planlegge og gjennomføre en nasjonal rensefisksamling som skal fungere som en arena for erfaringsutveksling og formidling av suksesshistorier til nytte for hele næringen.
• Å formidle kunnskap og forskning ut til næringen slik at dette kan bli tatt i bruk raskt.
Følgende nytteverdi forventes:
• effektiv og bærekraftig bruk av rensefisk er helt nødvendig som forebyggende tiltak mot en mer og mer resistent lus
• økt lønnsomhet i havbruksnæringen som følge av mer effektiv lakseluskontroll
• bedre omdømme
Konferanseprogram planlegges basert på innspill fra næring, prosjektets styringsgruppe og FHF.

Programmet skal markedsføres bredt mot næring og forskningsmiljøer samt forvaltning. Styringsgruppen gir innspill om hvem som er de viktigste målgruppen slik at innleggene tilpasses målgruppen.
Prosjektet omfatter formidling i sin helhet. Foredrag fra konferansen vil bli tilgjengelig fra FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up