Til innholdet

Prosjektnummer

900829

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900829
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2012
Sluttdato: 30.08.2013

Helhetlig konsept for sortering og logistikk av rognkjeksyngel

Prosjektet hadde som målsetting å teste ut en helhetlig løsning for logistikk og sortering av rognkjeksyngel. I det ligger skånsom pumping/transport av usortert fisk fra kar til sorterer, oppsamling av fisk i de størrelser som ønskes og pumping/transport av fisken til respektive kar. Fiskens spesielle egenskap med å ville suge seg fast på underlaget, skaper utfordringer opp mot blant annet skånsom behandling.

Etter å ha gjennomført test i fullskala med sortering i 3 størrelser, telling og transport har en langt på vei oppnådd målet i prosjektet.  Forsøkene viste at en person kan betjene anlegget som kan sortere opp til 50.000 yngel i timen. Forsøkene ble gjennomført hos Arctic Cleanerfish AS på Steine i Lofoten som driver oppdrett og produksjon av rognkjeksyngel til bruk som rensefisk i lakseoppdrett. 

Den tekniske løsningen er utviklet av Melbu Systems og resultatene fra forsøkene viste forbedring av fiskevelferd, lavere dødelighet og mindre belastende arbeid for de ansatte. 
Rognkjeksyngel har vist seg å være svært effektiv for å rense laks som er infisert av lus. Dette vil kunne bli et viktig element i den nasjonale satsningen for å redusere/utrydde lus fra oppdrettsnæringen, med minst mulig bruk av medikamenter.  

Melbu Systems AS har utviklet en pilotsorterer, delvis finansiert av Innovasjon Norge. Denne ser ut til å kunne løse utfordringen med at rognkjeks suger seg fast til overflater og dermed er vanskelig å flytte og sortere. En videreutvikling av denne pågår, og det er behov for testing og dokumentasjon av systemet i tilnærmet full skala i samarbeid med rognkjeksprodusenter.
• Å utvikle en helhetlig logistikkløsning for transport og sortering av rognkjeksyngel.
• Å dokumentere kapasitet og god fiskehelse/lavt stressnivå på fisken slik at overlevelse og funksjon som lusespiser blir best mulig.
Måloppnåelse for yngeloppdretterne vil være å etablere en sikker produksjon av rognkjeksyngel med lav dødelighet, og lave driftskostnader. Det vil øke og stabilisere lønnsomheten hos yngelprodusent. Effektiv sortering og logistikk er nødvendig for å kunne realisere en produksjon > 500.000 yngel/anlegg. Trolig vil flere anlegg kunne produsere mer enn 1 million yngel i løpet 2013/14.

For oppdretter vil det kunne bli en signifikant besparelse av medisinbruk og bedre fiskehelse.
Prosjekttet tenkes gjennomført som følger:

Modul 1
Prosjekt-planlegging/-ledelse av hovedprosjekt
Ansvarlig: Melbu Systems AS

Modul 2
(delfinansiert av Innovasjon Norge)
Videreutvikling av prototype som ivaretar hele sorteringsfunksjonen - inkludert telling av sortert  yngel.
Ansvarlig: Melbu Systems AS

Modul 3
Utprøving/testing i storskala.
Ansvarlig: Arctic Cleanerfish

Modul 4
Prosjektstyringsgruppen
Ansvarlig: Melbu Systems AS

Artic Cleanerfish AS vil i samarbeid med andre rognkjeksprodusenter som deltar i prosjektstyringsgruppen være sentral i selve utprøvingen og dokumentasjonen. Selskapets kompetanse innen yngelproduksjon er meget relevant.
Åpen prosjektrapport vil foreligge til Aqua Nor i Trondheim august 2013. Det vil bli en åpen presentasjon/demonstrasjon av testresultatene ved Arctic Cleanerfish AS andre halvdel i mai 2013. I løpet av juni-august 2013 vil det bli skrevet en artikkel om prosjektet i fagblad, og prosjektledelsen vil bidra med foredrag på inviterte seminarer. I tillegg vil styringsgruppen for prosjektet i seg selv sikre formidling til rognkjeksprodusentene, siden de mest sentrale deltar i den.
keyboard_arrow_up