Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 12 prosjekter

Prosjektnr: 901218
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Fjordlinjene: Formålstjenlig for hva og hvem?

Fjordlinjene setter begrensninger for hvor store fartøy som kan fiske i bestemte fjordområder. Fjordlinjer innebærer en potensiell konflikt mellom store og små fartøy, og i en kontekst hvor store kystfartøy blir stadig større kan flåtefornying i retning av store fartøy også inneb ...
Prosjektnr: 901209
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping

Det er et behov for å synliggjøre fiskeflåtens bidrag til verdiskapingen i sjømatnæringen, noe som er påpekt av Norges Fiskarlag. SINTEF Fiskeri og havbruk AS har sammen med SINTEF Teknologi og samfunn en strategisk satsing på dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger i sj ...
keyboard_arrow_up