Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 15 prosjekter

Prosjektnr: 901266
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land

Dette prosjektet vil analysere effekter av strukturutviklingen i villfangstnæringen. I prosjektet vil hele verdikjeden analyseres. Oppmerksomheten vil særlig rettes mot effekter av offentlige virkemiddel som har som ambisjon å påvirke strukturutviklingen.Norsk fiskerinæring gjenn ...
Prosjektnr: 901240
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

For å legge til rette for en innføring av dynamisk prisfastsettelse i hvitfisksektoren ønsker organisasjonene i sjømatnæringen (representert ved Sjømat Norge, Norges Råfisklag og Surofi, med støtte fra Norges Fiskarlag) at det gjennomføres et arbeid som belyser problemstillingen ...
Prosjektnr: 901219
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte i mai 2014 en ny forskrift om landings- og sluttseddel, med hjemmel i fiskesalgslagsloven og havressursloven. Forskriften innfører et journalkrav som representerer en betydelig endring fra tidligere forskrifter, samt andre nye krav til m ...
Prosjektnr: 901209
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping

Det er et behov for å synliggjøre fiskeflåtens bidrag til verdiskapingen i sjømatnæringen, noe som er påpekt av Norges Fiskarlag. SINTEF Fiskeri og havbruk AS har sammen med SINTEF Teknologi og samfunn en strategisk satsing på dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger i sj ...
Prosjektnr: 901218
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Fjordlinjene: Formålstjenlig for hva og hvem?

Fjordlinjene setter begrensninger for hvor store fartøy som kan fiske i bestemte fjordområder. Fjordlinjer innebærer en potensiell konflikt mellom store og små fartøy, og i en kontekst hvor store kystfartøy blir stadig større kan flåtefornying i retning av store fartøy også inneb ...
keyboard_arrow_up