Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 239 treff

Prosjektnr: 553063
Varighet: 2005 - 2006
Status: Avsluttet

Ryggmisdannelse og vaksineskade hos oppdrettslaks

Prosjektnr: 551014
Varighet: 2005 - 2008
Status: Avsluttet

Hjertesprekk og pancreas disease - koordinering

Prosjektnr: 552282
Varighet: 2005 - 2008
Status: Avsluttet

Developmental and growth dynamics of the vertebral column in farmed Atlantic salmon / Mosjon styrker ryggraden hos laks

Resultatene fra prosjektet kan bidra til å opprettholde akseptabel velferd hos oppdrettslaks.
Prosjektnr: 552292
Varighet: 2005 - 2007
Status: Avsluttet

Skeletal deformities and cardiac growth dynamics in underyearling Atlantic salmon smolts (out-of-season, 0+ smolts)

Resultatene i prosjektet vil inngå som en del av en større aktivitet knyttet til deformiteter hos oppdrettslaks, og vil bidra til oppbygging av kunnskap innenfor dette problemområdet som i sum vil bidra til en positiv utvikling i arbeidet med å løse dette problemet ...
Prosjektnr: 552262
Varighet: 2005 - 2009
Status: Avsluttet

Karakterisering av virus assosiert med hjertesprekk (CMS) og hjerte-/skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

Utvikling av sikre sensitive diagnostiske verktøy for laksesykdommene CMS og HSMB vil kunne danne grunnlag for forebygging mot disse sykdommene, bl.a. gjennom vaksiner.
Prosjektnr: 552242
Varighet: 2004 - 2007
Status: Avsluttet

Salmon lice project in the Hardangerfjord 2004-2007

Prosjektnr: 552172
Varighet: 2004 - 2005
Status: Avsluttet

IPN-kunnskap

keyboard_arrow_up