Til innholdet

Prosjektnummer

900899

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900899
Status: Avsluttet
Startdato: 03.12.2013
Sluttdato: 18.04.2014

Verdiskapingsanalyse med tall fra 2011 og 2012

Analysen dokumenterer med flere dimensjoner hvor betydningsfull næringen er, og hvilket bidrag den gir nasjonalt. Den viser bl.a.:
• At næringen er voksende og skaper stadig større verdier.
• At ringvirkningen av næringens virksomhet stadig øker
• At verdiskaping per årsverk er høyt sammenliknet med andre næringer.
 
Med total produksjonsverdi på 160 milliarder kr. i 2012, med et bidrag til BNP på 47 milliarder kr. og med 48.000 årsverk, viser analysen hvilken betydning næringen har, i dokumenterbare tall.

Denne analysen her vært gjennomført over en serie år. Årets analyse har med seg både 2011 og 2012-tall og er av den grunn særlig interessant og nyttig. Den følges og av en Powerpoint-versjon som er ment som et godt verktøy for aktører i næringen som vil presentere hovedtall.
FHF har finansiert verdiskapingsanalyser gjennom flere år. Analysen har betydning for både næring og myndigheter for å dokumentere verdiskaping og ringvirkninger fra næringen.

I denne utgaven er to års kildetall slått sammen. Dette er gjort for å effektivisere og få merverdi av ett enkelt prosjekt, samt sikre gode tidslinjer som er av betydning for nytteverdien av prosjektet. 

Det er også av betydning at Fiskeri- og kystdepartmentet (FKD), basert på tilsvarende tallgrunnlag, får gjennomført en regionalt basert analyse.

Sammen utgjør de to analysene et bredt og godt dokumentert kunnskapsgrunnlag om næringens økonomiske betydning i Norge.
Å synliggjøre dokumenterte og forskningsbaserte kunnskaper og fakta omkring næringens verdiskaping og ringvirkninger.
Primært vil analysen være til nytte gjennom aktiv bruk av rapporten av FHF og næringsorganisasjonene.

En versjon – som er egnet for direkte bruk av aktører overfor deres målgrupper innenfor og utenfor næringen – er også av helt sentral verdi.
SINTEF Fiskeri- og havbruk AS og SINTEF Teknologi og samfunn gjennomfører analysen etter forelagt prosjektforslag.
 
Der vurderes underveis i samarbeid med FHF om del-tall eller delrapporter skal presenteres før endelig sluttrapport.
En ser for seg følgende formidling:
• Lansering av tallene ved leveranse.
• Foredrag, både av SINTEF, FHF og næringsorganisasjoner.
• Input til konkrete verktøy, f. eks. i næringsorganisasjonene.
keyboard_arrow_up