Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 138 prosjekter

Prosjektnr: 901574
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Konsekvenser av algesituasjonen i nord

​I mai 2019 oppstod en omfattende oppblomstring av mikroalgen Chrysochomulina leadbeatrii i deler av ...
Prosjektnr: 901550
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Konsekvenser for norsk sjømatnæring av bortfall av EØS-avtalen

​Arbeidet vil peke på mulige konsekvenser av at Norge trer ut av EØS-avtalen, og hvordan de ulike sc ...
Prosjektnr: 901524
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe ...
Prosjektnr: 901517
Varighet: 2018 - 2019
Status: Avsluttet

Konsekvenser ved langvarig lukking av det russiske markedet for sild

FHF har med utgangspunkt i henvendelser fra fiskerinæringen uttrykt et behov for snarlig å få utrede ...
Prosjektnr: 901513
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Verdiskapingsanalyser 2017–2019, tilleggsaktiviteter

Referansegruppen i det foregående prosjektet “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæ ...
Prosjektnr: 901443
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Animasjon basert på rapporten “Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen – leverandører, utviklingstrekk og eksport”

Høsten 2017 ble prosjektet  “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–20 ...
Prosjektnr: 901421
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Analyse av rammebetingelser med betydning for eksport av sjømat fra Norge

Utgangspunktet for dette prosjektet er et initiativ fra FHF med et ønske om å få utarbeidet en kartl ...
Prosjektnr: 901375
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål, herunder delmålet om å halvere matsvinnet ...
Prosjektnr: 901345
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Kartlegging av muligheter for etablering av kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

I løpet av 2016 er det innført prøveordninger med dynamiske minstepriser i Norges Sildesalgslag, Sun ...
Prosjektnr: 901339
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Klimaveikart for norsk fiskeflåte: Kartlegging av tiltak for å redusere CO₂-utslipp for fiskeflåten

Fiskeflåten i Norge slipper i dag ut cirka 1,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, i følge statistikk f ...
keyboard_arrow_up