Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 20 prosjekter

Prosjektnr: 901943
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten

​Dette prosjektet skal gi (primært) næringsaktører og interesseorganisasjonene et godt faglig bidrag til utforming av framtidige rammebetingelser som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne bidra til å legge noen viktige premisser ...
Prosjektnr: 901971
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Sysselsettingseffekter i EU 2024

​Dokumentasjonen er både etterspurt og forutsettes å ha betydelig nytte for både næringsorganisasjoner, myndigheter og enkeltaktører.
Prosjektnr: 901920
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Utredning om risikoforhold i den norske fiskeflåten relatert til åpenhetsloven

​Å etterleve lovkrav er en plikt. Forbrukertilsynet kan gi selskaper som ikke imøtekommer lovens informasjonskrav (styreberetning; svare på spørsmål fra allmennheten – inkludert media) tvangsmulkt. Å etterleve åpenhetsloven er videre viktig for virksomhetens generelle omdømme: ...
Prosjektnr: 901844
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Restråstoffanalyser 2023–2025: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

Prosjektgruppen har det siste tiåret erfart økende interesse fra både fiskeri- og havbruksnæringen omkring utnyttelse av marint restråstoff. Analysen er blitt et sentralt verktøy som beslutningsstøtte for næringen, og det refereres ofte til rapportene på større konferanser og min ...
Prosjektnr: 901824
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Spørreundersøkelse om rekruttering til fiskeflåten

Dokumentasjon av viktige faktorer for rekruttering til fiskeflåten
Prosjektnr: 901790
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien 2022–2026

​Tallene har vist en reduksjon i matsvinn som samsvarer godt med første delmål i bransjeavtalen (15 % reduksjon) siden sjømatindustrien begynte med kartleggingen. Imidlertid dekker anleggene, som har levert data på matsvinn i 2018–2020, 10 % av markedsandelen basert på produksjon ...
Prosjektnr: 901720
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk: Prøveordning med auksjonsplikt

​Prosjektet vil evaluere en prøveordning med delvis auksjonsplikt. Resultatene av denne evalueringen vil derfor ha direkte nytte for de tre salgslagene når det gjelder om ordningen skal videreføres. Det forventes også at prosjektet vil gi detaljerte innspill til justeringer a ...
Prosjektnr: 901660
Varighet: 2021 - 2022
Status: Avsluttet

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

Ny kunnskap om effekter av kapasitetsutvikling i fiskeflåten som vil være viktig bidrag til fremtidige rammebetingelser for flåten​
Prosjektnr: 901644
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Kartlegging av landingsmønster for torsk, sei og hyse i Norge

Landingsmønster for torsk, sei og hyse gjennom året og fordelt på regioner er kartlagt, noe som kan være bidrag til at næringen kan gjøre tilpasninger for å øke effektivitet og lønnsomhet
Prosjektnr: 901605
Varighet: 2020 - 2022
Status: Avsluttet

Restråstoffanalyser 2020–2022: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

Det er gjort en kartlegging av tilgang på og anvendelse av restråstoff
keyboard_arrow_up