Til innholdet

Prosjektresultater

Her finner du de nyeste resultatene fra prosjektene, kvartalsresultater og årsresultater. FHF finansierer mange forskningsprosjekter, hvis du ønsker å søke i vår prosjektbase finner du den her.Kvartalsresultater

Hvert kvartal legger vi ut og distribuerer en samlet oversikt over prosjekter som er avsluttet i forrige kvartal, med en kortfattet beskrivelse av resultatene. Tilsvarende for foregående år. Du finner kvartalsoversikter nedenfor, oppdelt i villfisk og havbruk.
På hvert prosjekt kan du klikke deg videre til prosjektsiden på nettet for mer utfyllende beskrivelse samt sluttrapport og evt. øvrige leveranser.


2024
Havbruk 1. kvartal 2024 Les mer
2023
Havbruk 1. kvartal 2023 Les mer Havbruk 2. kvartal 2023 Les mer Havbruk 3. kvartal 2023 Les mer Havbruk 4. kvartal 2023 Les mer
2022
Havbruk 1. kvartal 2022 Les mer Havbruk 2. kvartal 2022 Les mer Havbruk 3. kvartal 2022 Les mer Havbruk 4. kvartal 2022 Les mer
2021
Havbruk 2. kvartal 2021 Les mer Havbruk 3. kvartal 2021 Les mer Havbruk 4. kvartal 2021 Les mer Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1. kv. 2021 Åpne pdf
2020
Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 2. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 3. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 4. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 2020 Åpne pdf
2019
Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 2. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 3. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 4. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk, samlet for 2019 Åpne pdf
2018
Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 2. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 3. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 4. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk, samlet for 2018 Åpne pdf
2017
Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 2. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 3. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 4. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk, samlet for 2017 Åpne pdf
2016
Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1.11.2015 – 29.02.2016 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1.03.2016 – 20.05.2016 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 21.05.2016 – 09.10.2016 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 10.10.2016 – 31.12.2016 Åpne pdf
2015
Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 20.02.2015 – 31.05.2015 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1.06.2015 – 1.10.2015 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Havbruk 1.10.2015 – 20.11.2015 Åpne pdf
2024
Villfisk 1. kvartal 2024 Les mer
2023
Villfisk 1. kvartal 2023 Les mer Villfisk 2. kvartal 2023 Les mer Villfisk 3. kvartal 2023 Les mer Villfisk 4. kvartal 2023 Les mer
2022
Villfisk 1. kvartal 2022 Les mer Villfisk 2. kvartal 2022 Les mer Villfisk 3. kvartal 2022 Les mer Villfisk 4. kvartal 2022 Les mer
2021
Villfisk 2. kvartal 2021 Les mer Villfisk 3. kvartal 2021 Les mer Villfisk 4. kvartal 2021 Les mer Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1. kv. 2021 Åpne pdf
2020
Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 2. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 3. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 4. kv. 2020 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk, samlet for 2020 Åpne pdf
2019
Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 2. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 3. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 4. kv. 2019 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk, samlet for 2019 Åpne pdf
2018
Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 2. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 3. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 4. kv. 2018 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk, samlet for 2018 Åpne pdf
2017
Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 2. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 3. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 4. kv. 2017 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk, samlet for 2017 Åpne pdf
2016
Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 21.11.2015 – 29.02.2016 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1.03.2016 – 22.05.2016 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 21.05.2016 – 09.10.2016 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 31.10.2016 – 31.12.2016 Åpne pdf
2015
Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 20.02.2015 31.05.2015 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1.06.2015 – 1.10.2015 Åpne pdf Resultater fra avsluttede prosjekter: Villfisk 1.10.2015 – 20.11.2015 Åpne pdf

Årsresultater

Resultater og aktiviteter oppsummeres hvert år. Her gir vi kort bakgrunn og målsetting for prosjektene, og beskriver hvilke resultater og aktiviteter prosjektet har hatt i det respektive året. Det er også link til enkeltprosjekter slik at det er mulig å fordype seg enda mer.


Årsresultat 2023
keyboard_arrow_up