Til innholdet

Prosjektnummer

901258

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901258
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2016
Sluttdato: 01.03.2017

Program rensefisk: Oppdatering av rensefiskveiledere

Veilederne for bruk av rensefisk ble oppdatert.

Innspill fra næringsaktører har vært viktig for å oppdatere veilederne, i tillegg til kunnskap og leveranser fra andre prosjekter som er pågående. Veilederne blir publisert på FHFs nettside og på lusedata.no.
 
Det foreligger engelsk oversettelse av rensefiskveilederne på følgende adresse:
Oppdatering av veilederne er viktig for formidling og implementering av kunnskap fra prosjekter som er pågående. Men det er også en viktig måte å samle og formidle erfaringsbasert kunnskap.

Veilederne blir brukt aktivt av selskap til å utarbeide egne rutiner og protokoller i bruk av rensefisk.
Rensefiskveiledere som er tilgjengelig på www.lusedata.no blir brukt av næringen direkte som veiledere og som bakgrunnsmateriale til å lage egne bedriftsspesifikke protokoller. Det er behov for en gjennomgang og oppdatering av rensefiskveilederne, både i forhold til ny kunnskap fra pågående rensefiskprosjekt og nye erfaringer om beste praksis. 
Å foreta en gjennomgang av rensefiskveilederne for oppdatering og fornyelse.
Lakseoppdrettere bruker veiledere til å skrive egne protokoller om bruk av rensefisk. Veiledere brukes også mye av fagfolk innenfor fiskehelse og av koordinatorer for rensefisk.
 
En av de viktigste suksessfaktorene fremover blir at næringen tar i bruk den kunnskapen man har. Da er det særlig viktig at kunnskapen er tilgjengelig og oppdatert.
Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av personer i næringen som har oppdatert kunnskap basert på egen erfaring om beste praksis for bruk av rensefisk.

Følgende aktiviteter vil gjennomføres som del av prosjektet:
• Etablere prosjektgruppe og delta på dialogmøte.
• Avholde arbeidsmøte i prosjektgruppen – med gjennomgang av veiledere for konkretisering av oppdateringsbehov og innspill til eventuelt nye veiledere og nytt format på veiledere. Gjennomføres i løpet av juni eller tidlig høst.
• Innhente konkret informasjon fra forskning og erfaring i næringen i lys av behov konkretisert i kulepunkt 2.
• Oppdatere veilederne – der veileder om overvintring prioriteres.
• Avholde arbeidsmøte i prosjektgruppe – med gjennomgang av oppdaterte veiledere og diskusjon om eventuelt nye formidlingskanaler/verktøy. Dete vil gjennomføres i løpet av november 2016.
• Sluttføre arbeidet med veiledere.
Oppdaterte veiledere formidles på lusedata.no og FHFs nettsider. Det blir laget en nyhetssak om dette.
keyboard_arrow_up