Til innholdet

Havbruk 2022

Havbruk er en svært forskningsintensiv sektor i norsk sjømatnæring. Siden havbruk utgjør over 70 % av eksportverdien fra næringen, bidrar FHF tilsvarende med FoU til havbrukssektoren, som med det også er det klart største området i FHF.

Fiskevelferd, både i forbindelse med hånd- tering av laks og sykdommer, er det høyest prioriterte området i FHFs innsats. Derfor er forebygging mot lus, og innsats for å styrke laksens robusthet, viktige prioriteringer og områder der det skjer løpende fremskritt som følge av FoU-innsatsen.

I tillegg har det blitt levert resultater på miljø- dokumentasjon. Gode rammebetingelser er av- gjørende for havbruksnæringens videre utvikling, og resultater er levert på flere prosjekter som vil bidra til best mulig kunnskapsgrunnlag for rammebetingelsene næringen får.

Næringens representanter er involvert i pro- sjektene noe som er viktig for at innsatsen skal være relevant og skape resultater.

Utvalgte resultater Fiskehelse og velferd

Det er utviklet ny kunnskap og verktøy for forebygging og kontroll med yersiniose i norsk lakseoppdrett.
Yersiniose
Det er utviklet ny kunnskap og verktøy for forebygging og kontroll med yersiniose i norsk lakseoppdrett.
Ny kunnskap om tenacibakulose som vil bedre overvåking og biosikkerhetstiltak mot sårsykdom.
Tenacibakulose
Ny kunnskap om tenacibakulose som vil bedre overvåking og biosikkerhetstiltak mot sårsykdom.
Velferd er kartlagt og det er utviklet metode for registrering og vurdering av velferd hos laks.
Velferd hos laks
Velferd er kartlagt og det er utviklet metode for registrering og vurdering av velferd hos laks.
Det er utviklet ny kunnskap som vil bedre gjellehelse knyttet til lusebehandlinger.
Gjellehelse
Det er utviklet ny kunnskap som vil bedre gjellehelse knyttet til lusebehandlinger.

Utvalgte resultater Fôr og fôrressurser

Laksens helsetilstand når det gjelder tarmhelse og -funksjon er kartlagt.
Laksens tarmhelse
Laksens helsetilstand når det gjelder tarmhelse og -funksjon er kartlagt.

Utvalgte resultater Kvalitet laksefisk

Primære årsaker til dannelse av mørke flekker i bukområdet hos oppdrettslaks skal identifiseres og forebyggende tiltak skal defineres.
Melaninflekker på laks
Primære årsaker til dannelse av mørke flekker i bukområdet hos oppdrettslaks skal identifiseres og forebyggende tiltak skal defineres.
Ny teknologi i fullskala for rensing og gjenbruk av prosessvann fra utblødningstanker ved norske lakseslakterier skal utvikles og testes.
Prosessvann i lakseslakterier
Ny teknologi i fullskala for rensing og gjenbruk av prosessvann fra utblødningstanker ved norske lakseslakterier skal utvikles og testes.

Utvalgte resultater Havbruk og miljø

Kunnskap, erfaringer og teknologiske løsninger fra Norge og andre land skal kartlegges for å forebygge og håndtere episoder med giftige alger og maneter.
Alger og maneter
Kunnskap, erfaringer og teknologiske løsninger fra Norge og andre land skal kartlegges for å forebygge og håndtere episoder med giftige alger og maneter.
Det er gitt anbefalinger og forslag til tiltak for å redusere utslipp av mikroplast fra fôrslanger samt redusere slitasje på og øke levetiden til fôrslanger.
Mikroplast i havbruk
Det er gitt anbefalinger og forslag til tiltak for å redusere utslipp av mikroplast fra fôrslanger samt redusere slitasje på og øke levetiden til fôrslanger.
Kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing skal dokumenteres.
Termisk avlusing
Kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing skal dokumenteres.
Det er utviklet ny kunnskap om effekt av skjørt og rensefisk sammen for bedret lusekontroll og velferd for rensefisken.
Lusekontroll
Det er utviklet ny kunnskap om effekt av skjørt og rensefisk sammen for bedret lusekontroll og velferd for rensefisken.
Ny kunnskap om påvirkning fra temperatur og fôr på velferd til rensefisk og dermed et bidrag til bedret velferd.
Temperatur og velferd
Ny kunnskap om påvirkning fra temperatur og fôr på velferd til rensefisk og dermed et bidrag til bedret velferd.

Utvalgte resultater Rammebetingelser havbruk

Juridiske rammevilkår og rettslig regelverk i havbruksnæringen analyseres.
Rammevilkår for havbruksnæringen
Juridiske rammevilkår og rettslig regelverk i havbruksnæringen analyseres.
Det er utarbeidet oppdatert oversikt over utnyttelse av fôrressurser i norsk produksjon av laks og ørret med data fra 2020.
Utnyttelse av fôrressurser
Det er utarbeidet oppdatert oversikt over utnyttelse av fôrressurser i norsk produksjon av laks og ørret med data fra 2020.
Det gjennomføres en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp.
Energiforbruk og klimagasser i havbruk
Det gjennomføres en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp.
Det er utarbeidet ringvirknings- og verdiskapingsanalyser for norsk sjømatnæring.
Verdiskaping og ringvirkninger
Det er utarbeidet ringvirknings- og verdiskapingsanalyser for norsk sjømatnæring.keyboard_arrow_up