Til innholdet

Havbruk 2020

Havbruk er en svært forskningsintensiv sektor i norsk sjømatnæring. Siden havbruk utgjør over 70 % av eksportverdien fra næringen, bidrar FHF tilsvarende med FoU til havbrukssektoren og er med det også det klart største området i FHF. Lakselus og fiskehelse er de største utfordringene innen havbruk, og de er derfor innenfor disse fagområdene at innsatsen er størst fra FHFs side. FoU-innsatsen er ellers bred med innsats innen kvalitet, miljø, fôrressurser og rammebetingelser. Aktørene i havbruksnæringen er bredt involvert i både prioriteringer og de enkelte prosjekter. Det gjelder faggrupper, ressursgrupper og ikke minst referansegrupper på prosjektnivå.

87 personer fra næringen er direkte involvert i FHFs prioriteringer

Resultater og aktiviteter havbruk 2020 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Fiskehelse og fiskevelferd

En viktig rapport om smittesikring og biosikkerhet i havbruksnæringen anbefaler konkrete tiltak for at næringen i fellesskap kan starte arbeidet med å innføre vesentlige forbedringer med tanke på praksis for biosikkerhet.
En viktig rapport om smittesikring og biosikkerhet i havbruksnæringen anbefaler konkrete tiltak for at næringen i fellesskap kan starte arbeidet med å innføre vesentlige forbedringer med tanke på praksis for biosikkerhet.
Det er vist at smolt som er produsert under mindre intensive betingelser og over lengre tid i settefiskfasen får bedre hjertehelse senere i livet, sammenlignet med hurtigvoksende smolt produsert i henhold til dagens praksis.
Det er vist at smolt som er produsert under mindre intensive betingelser og over lengre tid i settefiskfasen får bedre hjertehelse senere i livet, sammenlignet med hurtigvoksende smolt produsert i henhold til dagens praksis.
Laksesmolt som holdes på 26 promille sjøvann i fire uker før utsett i sjø har betydelig redusert mottakelighet for sårsykdommen tenacibaculose.
Laksesmolt som holdes på 26 promille sjøvann i fire uker før utsett i sjø har betydelig redusert mottakelighet for sårsykdommen tenacibaculose.
Overvåkning av mikrobiell sammensetning i settefiskanlegg representerer en ny måte for oppdretter å kontrollere vannkvalitet og forutsi uønskede hendelser og sykdomsutbrudd på et tidlig stadium slik at forebyggende tiltak raskt kan iverksettes.
Overvåkning av mikrobiell sammensetning i settefiskanlegg representerer en ny måte for oppdretter å kontrollere vannkvalitet og forutsi uønskede hendelser og sykdomsutbrudd på et tidlig stadium slik at forebyggende tiltak raskt kan iverksettes.
Nye prosjekter som skal fremskaffe beste-praksis anbefalinger om biosikkehetstiltak mot ILA, CMS og sårsykdommer er iverksatt.
Nye prosjekter som skal fremskaffe beste-praksis anbefalinger om biosikkehetstiltak mot ILA, CMS og sårsykdommer er iverksatt.

Viktige resultater og hendelser Kvalitet laksefisk

Rensing av prosessvann i lakseslakterier ved sentrifugering har vist seg å kunne være en god løsning for å redusere vannforbruk og sikre bedre hygiene.
Rensing av prosessvann i lakseslakterier ved sentrifugering har vist seg å kunne være en god løsning for å redusere vannforbruk og sikre bedre hygiene.
Det er vist at CT røntgen kan brukes til å se på fettfordeling og vevssammensetningen i laksen.
Det er vist at CT røntgen kan brukes til å se på fettfordeling og vevssammensetningen i laksen.
Det er påvist at UV-behandling reduserer nivå av listeria på rå, fersk laks og på kaldrøkt laks. Denne metoden i kombinasjon med veksthemmende tiltak har vist seg å effektiv listeria-kontroll i laks.
Det er påvist at UV-behandling reduserer nivå av listeria på rå, fersk laks og på kaldrøkt laks. Denne metoden i kombinasjon med veksthemmende tiltak har vist seg å effektiv listeria-kontroll i laks.
Det er iverksatt et prosjekt for å finne metoder for erstatning av salt i røkelaks som bevarer holdbarhet og kvalitet.
Det er iverksatt et prosjekt for å finne metoder for erstatning av salt i røkelaks som bevarer holdbarhet og kvalitet.
Kartlegging av listeria i sjøfasen har påvist at listeria kan komme inn i slakteriene fra matfiskanlegg.
Kartlegging av listeria i sjøfasen har påvist at listeria kan komme inn i slakteriene fra matfiskanlegg.

Viktige resultater og aktiviteter Havbruk og miljø

Det er utarbeidet en samlet kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.
Det er utarbeidet en samlet kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.
Lusekonferansen 2020 med over 400 deltakere bidro til resultatformidling og dialog om hvordan lakselus kan forebygges og kontrolleres.
Lusekonferansen 2020 med over 400 deltakere bidro til resultatformidling og dialog om hvordan lakselus kan forebygges og kontrolleres.
I kontrollerte forsøk er det vist at både kopepoditter og preadulte lakselus raskt immobiliseres ved eksponering for temperert vann, men våkner raskt opp igjen etter tilbakeføring til normal temperatur.
I kontrollerte forsøk er det vist at både kopepoditter og preadulte lakselus raskt immobiliseres ved eksponering for temperert vann, men våkner raskt opp igjen etter tilbakeføring til normal temperatur.
Teknologi for automatisk registrering eller telling av lus på laks i merd er utviklet.
Teknologi for automatisk registrering eller telling av lus på laks i merd er utviklet.
En stor satsing på å kunne utvikle resistens mot lus hos laks er iverksatt.
En stor satsing på å kunne utvikle resistens mot lus hos laks er iverksatt.

Viktige resultater og aktiviteter Fôr og fôrressurser

Laks fôret med en forbedret aminosyrediett under smitteforsøk med PD har bedre regenerering av muskel (mindre vevsskade) mot slutten av sykdomsforløpet.
Laks fôret med en forbedret aminosyrediett under smitteforsøk med PD har bedre regenerering av muskel (mindre vevsskade) mot slutten av sykdomsforløpet.
Nytt prosjekt som skal studere ernæringsbehovet til oppdrettet kveite er iverksatt
Nytt prosjekt som skal studere ernæringsbehovet til oppdrettet kveite er iverksatt

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser havbruk

En oppdatert analyse over ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett for 2020 er igangsatt
En oppdatert analyse over ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett for 2020 er igangsatt
Bærekraftportalen for havbruk er blitt videreutviklet og finnes nå på engelsk
Bærekraftportalen for havbruk er blitt videreutviklet og finnes nå på engelsk
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
Scenarier og råd for havbruksforvaltning 2030 er utarbeidet
Scenarier og råd for havbruksforvaltning 2030 er utarbeidet
keyboard_arrow_up