Til innholdet

Havbruk 2019

Havbruk er en svært forskningsintensiv sektor i norsk sjømatnæring. Siden havbruk utgjør ca. 73 % av eksportverdien fra næringen, bidrar havbrukssektoren tilsvarende til FHF og er med det også det klart største området i FHF.

Lakselus og fiskehelse er de største utfordringene innen havbruk, og de er derfor innenfor disse fagområdene at innsatsen er størst fra FHFs side.
FoU-innsatsen er ellers bred med innsats innen kvalitet, miljø, fôrressurser og rammebetingelser.

Aktørene i havbruksnæringen er bredt involvert i både prioriteringer og de enkelte prosjekter. Det gjelder faggrupper, ressursgrupper og ikke minst referansegrupper på prosjektnivå.

68 pågående prosjekter pr 31.12.19

Resultater og aktiviteter havbruk 2019 samlet

Viktige resultater og hendelser Havbruk og miljø

Ny kunnskap om hvordan temperatur, salinitet og lys påvirker utvikling, effektivitet og adferd hos alle stadier av lakselus, har gitt bedre grunnlag for å forstå og forebygge lakselus, og bidrar til bedre spredningsmodeller
Ny kunnskap om hvordan temperatur, salinitet og lys påvirker utvikling, effektivitet og adferd hos alle stadier av lakselus, har gitt bedre grunnlag for å forstå og forebygge lakselus, og bidrar til bedre spredningsmodeller
Det er utviklet en «sensorfisk» som kan benyttes for å teste og redusere risiko for dårlig fiskevelferd ved utvikling og bruk av avlusings- og annen teknologi der fisk forflyttes
Det er utviklet en «sensorfisk» som kan benyttes for å teste og redusere risiko for dårlig fiskevelferd ved utvikling og bruk av avlusings- og annen teknologi der fisk forflyttes
Det er utviklet ny metodikk basert på eDNA-analyser for overvåkning av tilstand i sediment under og rundt oppdrettsanlegg
Det er utviklet ny metodikk basert på eDNA-analyser for overvåkning av tilstand i sediment under og rundt oppdrettsanlegg
Det er utviklet og publisert en metode for å teste sensitivitet hos lakselus for lavere salinitet
Det er utviklet og publisert en metode for å teste sensitivitet hos lakselus for lavere salinitet
Resultatene og erfaringene fra forsøkene i RENSVEL, sammen med eksisterende litteratur, har blitt sammenfattet til et verktøy som oppdrettere og andre som vurderer rensefisk helse/velferd kan ha nytte av
Resultatene og erfaringene fra forsøkene i RENSVEL, sammen med eksisterende litteratur, har blitt sammenfattet til et verktøy som oppdrettere og andre som vurderer rensefisk helse/velferd kan ha nytte av

Viktige resultater og hendelser Kvalitet laksefisk

Det ble vist at fisk kan bli smittet med Listeria monocytogenes i sjø, og at dødfisk i merd kan bidra til å smitte fisk
Det ble vist at fisk kan bli smittet med Listeria monocytogenes i sjø, og at dødfisk i merd kan bidra til å smitte fisk
Det er oppnådd lovende resultater ved utprøving av metoder for bekjempelse av listeria ved å bruke UV-belysning som reduserer forekomst, i kombinasjon med et middel som hemmer vekst
Det er oppnådd lovende resultater ved utprøving av metoder for bekjempelse av listeria ved å bruke UV-belysning som reduserer forekomst, i kombinasjon med et middel som hemmer vekst
Biometrisk individidentifikasjon av laks er vist mulig og kan brukes til å identifisere laks ved hjelp av prikkemønster
Biometrisk individidentifikasjon av laks er vist mulig og kan brukes til å identifisere laks ved hjelp av prikkemønster
Tilstrekkelig med fosfolipider i lav-marine dietter har vist seg å være essensielt for å sikre god vekst og normal fordøyelighet av fett og astaxanthin
Tilstrekkelig med fosfolipider i lav-marine dietter har vist seg å være essensielt for å sikre god vekst og normal fordøyelighet av fett og astaxanthin

Viktige resultater og hendelser Fiskehelse og fiskevelferd

Mange av dagens plantebaserte fôr har for lave nivåer av kolin som medfører problemer med laksens tarmhelse, ved blant annet opphopning av lipider og tarmbetennelse
Mange av dagens plantebaserte fôr har for lave nivåer av kolin som medfører problemer med laksens tarmhelse, ved blant annet opphopning av lipider og tarmbetennelse
Hos laks med korsstingsvirveldeformiteter har affiserte ryggvirvler symmetriske defekter i endeplatene, i en avstand fra virvelsentrum som tilsvarer omtrent tuppen på endeplatene ved vaksinetidspunkt i settefiskfasen.
Hos laks med korsstingsvirveldeformiteter har affiserte ryggvirvler symmetriske defekter i endeplatene, i en avstand fra virvelsentrum som tilsvarer omtrent tuppen på endeplatene ved vaksinetidspunkt i settefiskfasen.
Smitteforsøk med tenacibaculum viser at smolt som har gått på lav styrke sjøvann (26 promille) versus rent ferskvann har betydelig lavere mottakelighet for utvikling av tenacibakulose etter sjøutsett
Smitteforsøk med tenacibaculum viser at smolt som har gått på lav styrke sjøvann (26 promille) versus rent ferskvann har betydelig lavere mottakelighet for utvikling av tenacibakulose etter sjøutsett
Sammenligning av syv PRV-stammer med påvist forskjell i virulens viser at variantene som gir mer alvorlig HSMB frigir mer virus til plasma, noe som tyder på at replikasjonen i de røde blodcellene er mer effektiv eller raskere.
Sammenligning av syv PRV-stammer med påvist forskjell i virulens viser at variantene som gir mer alvorlig HSMB frigir mer virus til plasma, noe som tyder på at replikasjonen i de røde blodcellene er mer effektiv eller raskere.
Peredikksyre er et potensielt lovende medikament mot AGD (amøbisk gjellesykdom), med lav miljømessig risiko og ubetydelige bivirkninger på laksens helse
Peredikksyre er et potensielt lovende medikament mot AGD (amøbisk gjellesykdom), med lav miljømessig risiko og ubetydelige bivirkninger på laksens helse

Viktige resultater og hendelser Fôr og fôrressurser

For laksens tre barrierevev (gjelle, hud, tarm) har det blitt vist at sinknivået i fôret gir en tydelig effekt på fettmetabolisme, og effekten på fordeling av fosfolipidklasser er sannsynligvis essensielt for barrierefunksjonen i vevene.
For laksens tre barrierevev (gjelle, hud, tarm) har det blitt vist at sinknivået i fôret gir en tydelig effekt på fettmetabolisme, og effekten på fordeling av fosfolipidklasser er sannsynligvis essensielt for barrierefunksjonen i vevene.
Det har blitt vist at laks fôret med en forbedret aminosyrediett under smitteforsøk med PD, har mindre vevsskade mot slutten av sykdomsforløpet
Det har blitt vist at laks fôret med en forbedret aminosyrediett under smitteforsøk med PD, har mindre vevsskade mot slutten av sykdomsforløpet

Viktige resultater og hendelser Rammebetingelser havbruk

Konsekvenser av det omfattende algeutbruddet i Nord-Norge våren 2019 er kartlagt
Konsekvenser av det omfattende algeutbruddet i Nord-Norge våren 2019 er kartlagt
Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett – oppdatert analyse foreligger
Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett – oppdatert analyse foreligger
Verdiskapingen i sjømatnæringen, inkludert ringvirkninger, beregnes å ha passert 100 milliarder kroner for første gang i 2018
Verdiskapingen i sjømatnæringen, inkludert ringvirkninger, beregnes å ha passert 100 milliarder kroner for første gang i 2018
keyboard_arrow_up