Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst.
Banner Image
FHF forvalter betydelige midler for sjømatnæringen, midler som investeres i næringsrettet FoU for å bidra til lønnsomhet og vekst. FHFs vurderinger og beslutninger må næringen derfor være trygg på. De må være transparente, de må ha legitimitet, og de må være forankret i sjømatnæringen.
Les mer
/media/7451/img_hottopics2.jpg
Bærekraft er en helt grunnleggende forutsetning for norsk havbruksnæring. Grunnleggende for samfunn og myndigheter som setter rammene for næringen, grunnleggende for markedene og forbrukerne som krever bærekraftig produsert mat, og ikke minst, grunnleggende for næringen selv.
Les mer
/media/7456/img_hottopics4.jpg
Helse som tema er stadig viktigere i det norske samfunnet, og i store deler av verden. Derfor blir og sjømat og helse av stadig større betydning for norsk fiskeri- og havbruksnæring.
Les mer
/media/7461/img_hottopics1.jpg
Det er et betydelig potensiale i å øke sjømatbedriftenes direkte nytte av de investeringene som gjøres i marin FoU i Norge.
Les mer
/media/7466/img_hottopics9.jpg
Har du innspill til FHF?

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Alle innspill blir vurdert av FHF, og rutinen med å sende innspill er enkel og ubyråkratisk.

Send oss innspill
Nyheter
 • 02.07.2014
  Utlysning til leverandørindustri på fjerning av PinBone tildelt
  Prosjekter til leverandørindustri for fjerning av tykkfiskbein tildelt
 • 05.06.2014
  FHF-prosjekt gir bedre salgsargumenter for norsk makrell
  FHF-prosjekt dokumenterer salgsargumenter for norsk makrell
 • 12.07.2014
  Joint call for research proposals: future sources of EPA and DHA for fish feed
 • 12.07.2014
  Ny kunnskap om dødelighet hos rensefisk
 • 05.07.2014
  23 mill. til forskning på nye EPA- og DHA-kilder i laksefôr
 • 26.06.2014
  Seminar fra torskeprogrammet under Nor-Fishing
 • Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
  Besøksadresse:
  Universitetsgata 10,
  0164 Oslo
  Tlf: 23896408
  E-post: post@fhf.no
 • About FHF