Søk blant FHF-prosjekter

Har du innspill til FHF?

Har du innspill til FHF?

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Les mer her om hvordan du kan gi innspill.
Resultater fra avsluttede prosjekter

Resultater fra avsluttede prosjekter

Her finner du en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektene sett i lys av hva som var målsettingen.
Slik arbeider FHF

Slik arbeider FHF

FHF forvalter betydelige midler for sjømatnæringen, midler som investeres i næringsrettet FoU for å bidra til lønnsomhet og vekst. Les mer om hvordan FHF arbeider her.

Hva skjer?

jan 22

Nasjonal konferanse på forebygging og kontroll av lakselus

Clarion hotel & conference, Brattøra i Trondheim
feb 13

TEKSET 2018

Clarion Hotell og Congress, Brattøra,Trondheim
apr 18

HAVBRUK2018

Radisson Blu Oslo Plaza
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215