Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst.
Banner Image
FHF forvalter betydelige midler for sjømatnæringen, midler som investeres i næringsrettet FoU for å bidra til lønnsomhet og vekst. FHFs vurderinger og beslutninger må næringen derfor være trygg på. De må være transparente, de må ha legitimitet, og de må være forankret i sjømatnæringen.
Les mer
/media/7451/img_hottopics2.jpg
Bærekraft er en helt grunnleggende forutsetning for norsk havbruksnæring. Grunnleggende for samfunn og myndigheter som setter rammene for næringen, grunnleggende for markedene og forbrukerne som krever bærekraftig produsert mat, og ikke minst, grunnleggende for næringen selv.
Les mer
/media/7456/img_hottopics4.jpg
Helse som tema er stadig viktigere i det norske samfunnet, og i store deler av verden. Derfor blir og sjømat og helse av stadig større betydning for norsk fiskeri- og havbruksnæring.
Les mer
/media/7461/img_hottopics1.jpg
Det er et betydelig potensiale i å øke sjømatbedriftenes direkte nytte av de investeringene som gjøres i marin FoU i Norge.
Les mer
/media/7466/img_hottopics9.jpg
Hva skjer?
23 - 24 apr 2014
Bergen - Hordaheimen - første samling (Bekkjarvik andre samling)

Kurs i FoU og virkemiddelbruk i Hordaland

15 - 15 mai 2014
Garderemoen

FoU-seminar om teineteknologi

23 - 23 mai 2014
Sørvågen, Lofoten

Tørrfisksamling i Lofoten 23. mai

Har du innspill til FHF?

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Alle innspill blir vurdert av FHF, og rutinen med å sende innspill er enkel og ubyråkratisk.

Send oss innspill
Nyheter
 • 23.04.2014
  Ny verdifull kunnskap om pinnebein
  Ny og nyttig kunnskap om pinnebein foreligger
 • 07.03.2014
  FoU-kurs i Hordaland våren 2014
  Spennende kurstilbud til sjømatnæringen i Hordaland
 • 09.04.2014
  Nyttige analyser av endring i fôrråvarer
 • 31.03.2014
  Fullt hus på Havbrukskonferansen i Tromsø
 • 17.03.2014
  Ny kunnskap av verdi for autoline
 • 12.03.2014
  Oppsummering fra AGD-samlingen 16. januar 2014
 • Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
  Besøksadresse:
  Universitetsgata 10,
  0164 Oslo
  Tlf: 23896408
  E-post: post@fhf.no
 • About FHF