Banner Image

Søk blant våre prosjekter

Her kan du finne prosjekter ved hjelp av å søke på
ord eller prosjektnummer.
Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst.
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23896408
Org.nr.: 983 353 215