Søk blant FHF-prosjekter

Har du innspill til FHF?

Har du innspill til FHF?

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Les mer her om hvordan du kan gi innspill.
Prosjekt i bedrift - ny utlysning

Prosjekt i bedrift - ny utlysning

FHF utlyser 3,0 mill. kr til utvikling av teknisk løsning for å fjerne emballasje fra frosne blokker av h&g fisk.
Prosjekt i bedrift - ny utlysning

Prosjekt i bedrift - ny utlysning

FHF lyser ut inntil 13 mill. kr til teknologiprosjekter for implementering av FoU i havbruksnæringen
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215