Søk blant FHF-prosjekter

Har du innspill til FHF?

Har du innspill til FHF?

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Les mer her om hvordan du kan gi innspill.
Utlysning -  50 mill. for å bedre fiskehelse og redusere tap

Utlysning - 50 mill. for å bedre fiskehelse og redusere tap

FHF lyser nå ut midler innenfor tre prioriteringer på området fiskehelse og fiskevelferd. Les mer om utlysningen her.
Prosjekt i bedrift - ny utlysning

Prosjekt i bedrift - ny utlysning

FHF utlyser inntil 8.mill. kr til utvikling av smart redskapsteknologi innen kommersielle fiskerier.
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215