Søk blant FHF-prosjekter

Har du innspill til FHF?

Har du innspill til FHF?

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Les mer her om hvordan du kan gi innspill.
Resultater fra avsluttede prosjekt

Resultater fra avsluttede prosjekt

FHF har mer enn 120 FoU-prosjekter i året, og her vil du finne oversikt over de seneste avsluttede FHF-prosjekter.
Prosjekt i bedrift med ny utlysning

Prosjekt i bedrift med ny utlysning

FHFs «Prosjekt i bedrift»-ordning (PIB) lyser nå ut inntil 24,6 mill. kr til implementering av FoU i bedrifter.
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215