Til innholdet

Utlysninger

Nye prosjekter i FHF skal som hovedregel konkurranseutsettes. Åpne utlysninger legges ut på nettsiden fortløpende. Problemstillingene som søkes belyst i utlysningene er forankret i prioriteringene i gjeldende handlingsplan og i faggrupper og andre næringsfora. Vurderinger av søknader er opplyst ved hver utlysning, og beslutning om iverksetting av prosjekter gjøres av fagteam i FHF. Det er mulig å finne tidligere utlysninger med link til prosjektene som ble etablert som følge av den aktuelle utlysningen.

2019

Mai 2019

FHF lyser ut inntil 4 mill. kr for utvikling av en treningssimulator for ringnot

FHF lyser med dette ut inntil 4 mill. kr til et teknologiprosjekt innen FHFs «Prosjekt i Bedrift» (PIB) ordning. Utlysningen rettes mot utvikling av en ringnotsimulator der båtfører og mannskap på en realistisk måte kan trene på alle faser under fisk

Status: Avsluttet

2018

Desember 2018

FHF lyser ut inntill 2 mill. kr for utvikling og implementering av fangsthåndterings-sytem for kystfiskefartøy

Prosjektet vil inngå i FHFs Prosjekt i Bedrift (PiB)

Status: Avsluttet

2017

2016

November 2016

Skånsom sløyemaskin - PIB utlysning

Status: Avsluttet

2014

keyboard_arrow_up